Grunderna i Stream

Stream är en videotjänst liknande Youtube som du hittar i office 365, med den kan du dela video, visa inspelade videomöten och annat. Guiden visar dig grunderna.

För videor eller inspelade möten kan behörigheten (vilka som har rätt att se) behöva justeras.

Det fungerar likadant oavsett om det är en video eller ett möte. I exemplet nedan gör vi ändringar på en video.

1. Gå till Mitt innehåll och välj Videor.

2. Klicka sedan på Lägg till grupp/kanal.

4. Här kan man välja att dela filmen med en grupp, kanal eller personer.

5. För att lägga till en person som ska ha tillgång till filmen väljer du Personer och börjar skriva personens namn. Förslagen dyker upp och du kan klicka på rätt person.

6. Du kan nu markera rutan om du vill att personen ska vara Ägare. Klicka sedan på Spara.

7. Om du ångrar dig eller av någon annan anledning vill ta bort behörigheten att visa filmen för en person kan du klicka på krysset.

8. För att lägga till en grupp (t.ex. ett Team du är med i) eller en kanal du själv skapat, väljer du grupp eller kanal och börjar skriva namnet på respektive grupp/kanal du vill lägga till. Klicka sedan på Spara.

Även dessa går att ta bort genom att klicka på krysset.

Senast uppdaterad:

Publicerad: