Gå till innehåll

Frågor och svar om årsredovisning och arvode

På den här sidan har vi sammanställt vanliga frågor och svar om årsredovisning och arvode.

När du behöver fördjupa dig i redovisningsarbetet finns redovisningshandboken. Pdf, 1.3 MB.

Om du i ditt uppdrag som god man/förvaltare/förordnad förmyndare har ansvar för ekonomin ska du senast den sista februari varje år lämna en årsräkning. Detta regleras i föräldrabalken 14 kap 15§.

Är du förälder och ditt barn har tillgångar över 8 prisbasbelopp ska du också lämna en årsräkning senast den sista februari. Detta regleras i föräldrabalken 13 kap 14§.

Du hittar information om vad som behöver redovisas i redovisningshandboken. Pdf, 1.3 MB.

Du kan redovisa digitalt via e-Wärna, då ska inga pappershandlingar lämnas in. Länk till e-Wärna hittar du här. Du loggar in och signerar med ditt Bank-id.

Om du kör fast med e-redovisningen finns möjligheten att e-posta din fråga inne från e-Wärna. Du kan även ringa Servicecenter på telefonnummer 019-21 10 00, alla vardagar kl. 8-16.30. I de fall Servicecenter inte kan svara på dina frågor uppger du en tid då du önskar bli uppringd av en tjänsteperson på Överförmyndarkansliet.

​Du når oss även på e-postadress: overformyndarkansliet@orebro.se.

Du kan redovisa på pappersblanketter som sedan lämnas i den stora röda låsta tunnan på Ribbingsgatan 11 (Ytterdörren öppen vardagar 7-18) eller till Servicecenter på Näbbtorgsgatan 10.

På denna webbplats finns blanketter som kan användas om du väljer att redovisa på papper. Vid behov hjälper Örebro kommuns Servicecenter till att skicka hem blanketter.

Någon som är god man eller förvaltare för en person som får ersättning från Försäkringskassan kan få en sammanställning över vilka ersättningar myndigheten betalat ut till huvudmannen under året.

När god man eller förvaltare ringer till Försäkringskassan behöver de ange vilken ersättning ärendet gäller för att bli kopplad till rätt handläggare. För att myndighetens handläggare snabbare ska kunna hjälpa till med sammanställningen kan de förtydliga att de behöver ”summerade verkställda betalningar för 2020” och ange personnumret för huvudmannen.

Handläggaren ska då kunna ge en summering över samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort till huvudmannen och vilken skatt som har dragits under året.

När du lämnat in din årsredovisning, digitalt eller manuellt på papper, ankomstregistreras din redovisning.​

Om redovisningen saknar någon av de efterfrågade uppgifterna kommer vi att skicka en begäran om kompletterande uppgifter. Det kan även vara så att vi behöver förtydligande information från dig om din redovisningen eller ditt uppdrag.

När redovisningen är godkänd beslutas om arvodets storlek för uppdraget som utförts.​ Du kan läsa mer om Örebro kommuns arvodesriktlinjer här.

Därefter skickas arvodesutbetalningen till dig via Örebro kommuns löneavdelning.

​Samtliga som hanterar huvudmannens ekonomi eller förordnade förmyndare och föräldrar som är redovisningsskyldiga ska enligt föräldrabalken varje år lämna in en årsredovisning, även om uppdraget bara varat en kortare period under föregående år.

​Efter en påminnelse från Överförmyndarkansliet om utebliven årsredovisning kommer överförmyndarnämnden att ta beslut om att ansöka om vite hos tingsrätten.​

​Om du är förhindrad att lämna in en årsredovisning ska du skicka in en ansökan om att lämna in redovisningen vid senare tillfälle. Ansökan om förhinder skickas in senast sista februari. Överförmyndarkansliet kan besluta om anstånd vid särskilda skäl, men redovisningsskyldigheten kvarstår.

​Om det visar sig att det saknas nödvändiga uppgifter i den inlämnade årsredovisningen, kommer Överförmyndarkansliet skicka ett brev till dig där det framgår vad som saknas. När granskningen inte kan hanteras på grund av saknade underlag får det till följd att arvodesbeslutet senareläggs.

Det är angeläget att kompletteringen skickas in så fort som möjligt.​
​Om du inte inkommer med begärd komplettering kommer ett brev om yttrande inför anmärkning.

Du kan läsa mer om Örebro kommuns arvodesriktlinjer här. Pdf, 207 kB.

Arvoden betalas ut varje månad under hela året (den 27:e) efter att den kompletta årsräkningen är granskad och beslut om arvode är fattat.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se