Gå till innehåll

Vid en allvarlig händelse/kris samt när det finns behov av att sprida viktig information i förebyggande syfte för att undvika en allvarlig händelse/kris publicerar vi krisnyhet på orebro.se. Klartecken ska ha getts från Meta, Anna-Lena, Malin eller tib.

En krisnyhet består av en nyhet som ligger i nyhetsflödet samt en gul ruta med kort info som ligger högst upp på alla sidor på orebro.se med länk till nyheten.

Det går bara att visa en krisnyhet åt gången – även om du publicerar flera kommer bara en att visas. Om det redan ligger en krisnyhet ute och du behöver publicera en annan krisnyhet får du ändra texten och länken i den befintliga, alternativt avpublicera den och publicera ut en annan.

Publicering av krisnyhet

Se "Lathund krisnyhet nya webben" här: G:\_Kommunikationsavdelning\Kriskommunikation-Anna-Lena\CHECKLISTOR VID KRIS\Kanaler\Lathundar publicering_KLAR.

Kortinstruktion

  1. Logga in på https://www.orebro.se/login.
  2. Skapa krisnyheten som en vanlig nyhet i nyhetsarkivet (välj mallen nyhetsartikel). Se till att rubriken har formatmallen "Rubrik H1", att ingressen har formatmallen "Ingress" och att brödtexten har formatmallen "Brödtext". Vid publicering måste du välja vilken kategori/område nyheten hör till, antagligen passar Kommun & politik.
  3. Skapa krisrutan som visas högst upp på varje sidan genom att öppna arkivet "Krisruta", välj krisruta med eller utan ingress (använd ingress om det finns fler särskilt viktiga saker att säga än vad som ryms i rubriken). Skriv rubriken och se till att den har formatmallen "Rubrik H1". Vid publicering måste du peka ut nyheten som krisrutan ska länka till, genom att välja krisnyheten under "Krismeddelandelänk" i metadatat. Det går även att länka till en vanlig sida om infon finns på en sån och inte i en nyhet.

    Om du vill publicera även på extrawebbarna och gymnasiewebbarna går du in på respektive hus och publicerar en likadan krisruta där.

Avpublicering av krisnyhet

Högerklicka på krisruta-artikeln och välj "Avpublicera". Själva nyheten kommer då att finnas kvar men inte den gula krisrutan.

Skärmdump från SiteVision på avpublicering av krisruta

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Webbmanual & webbriktlinjer

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se