Gå till innehåll

Lagar och regler som påverkar arkiven

Det finns lagar och regler för hur kommunens handlingar – till exempel pappersdokument, digital information, foto och film – ska hanteras, diarieföras och arkiveras.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se