Gå till innehåll

Användarmanual - dokumentarkivet

Här hittar du instruktioner för hur du använder dokumentarkivet.

Visningslägen

I dokumentarkivet finns fyra visningslägen:

 • frimärksbild
 • lista
 • bildinformation
 • helbild

Dokumenten kan i de olika visningslägena även visas som liten bild, mellanstor bild och stor bild. Detta gäller ej visningsläget "Lista".

Med hjälp av plus- och minusknapparna i sidhuvudet kan du utöka eller minska antalet kolumner och rader med bilder som visas.

Välja dokument

Det finns tre sätt att välja dokument:

 • Fritextsökning
 • Vänstermenyn (t.ex. Konserthuset, Ervalla kommun)
 • Avancerad sökning

I vänstermenyn finns även "Senaste publicering". Här hittar du nytillkomna dokument.

Fritextsökning

Enklaste sättet att söka är att skriva ett sökord i rutan i sidhuvudet och klicka på "Sök". Sökning sker då i flera fält samtidigt. Till exempel kan du söka på  Drottninggatan, Hjärsta, Ervalla eller Vasaskolan eller ämnesord som jazz, föredrag, manskör. Du kan även söka på årtal eller personnamn, som till exempel Adlers, Broms, Lindberg. Observera att sökning sker på varje ord var för sig. Använd dubbla citationstecken " " om du vill söka på flera ord i följd, t.ex. "Södra station".

Vänstermenyn

Via vänstermenyn kan du välja dokument. Det finns undernivåer för vissa kategorier. Genom att klicka på en kategori öppnas eventuell undernivå.

De flesta kategorier visar olika arkivbildare och handlingstyper. Till exempel:

 • Konserthuset - Affischer
 • Ervalla kommun - Kommunalnämnden - Protokoll
 • Byggnadsnämnden - Ritningsregister

Avancerad sökning

Valet "Avancerad sökning" finns i sidhuvudet. Här kan du söka på olika fält ensamt eller i kombination med varandra.

Du kan i en rullgardinslista (drop-down) välja om sökningen ska ske på bl.a. Är, Börjar med, Innehåller. Innehåller är bra att välja då fälten ofta innehåller uppräkningar av till exempel namn eller ämnesord.

 • Dokumentets tid - här kan du söka ett visst årtal, eller till exempel "innehåller 189" för 1890-talsdokument.
 • Plats - här kan du söka på gata eller ortsnamn, använd valet "innehåller" för att även få träff på adresser av typen Nygatan-Köpmangatan
 • Församling - här kan du ange församling
 • Personer - använd valet "innehåller" då fältet ofta består av en uppräkning av namn. I detta fält kan även födelseförsamling eller bostadsort för en person finnas angiven.
 • Kategorier - här kan du välja en kategori från vänstermenyn och till exempel kombinera med Tidpunkt
 • Ämnesord -  ord som beskriver motivet, t.ex. jazz, föredrag, manskör
 • Arkivbildare - här kan man ange till exempel Byggnadsnämnden
 • Serie - här kan man ange till exempel protokoll eller affisch

Det är möjligt att kombinera sökningar genom att i rullgardinslistan till vänster använda valen och/eller.

Exempel på sökningar:
Serie: "innehåller protokoll", Församling "innehåller Axberg" och Dokumentets tid: "innehåller 189", ger protokoll från Axberg från 1890-talet.
Serie: "innehåller affisch" och, Ämnesord "innehåller jazz", ger affischer med jazz

Ladda ner bilder

Högerklicka på bilden och välj "Spara bild som".
Tips: Välj ett visningsläge och bildstorlek där bilden visas så stor som möjligt (Bildinformation/Helbild och Stor bild).

Skriva ut bilder

I visningslägena "Bildinformation" och "Helbild" finns en utskriftsknapp ovanför bilden. För att få ut största möjliga bild välj visningsläget "Helbild" och "Stor bild" och välj därefter utskrift. Frimärksbild och lista skrivs ut med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Valet av liten bild, mellanstor bild och stor bild påverkar hur stor bilden blir även på utskriften.

Kommentera bild

Det finns möjlighet att lämna kompletteringar och rättelser till dokument. Detta kan du göra för respektive dokument i visningsläget "Bildinformation". Kommentarerna skickas via ett formulär till stadsarkivet.

Webbadress till dokumentarkivets startsida:
www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se