Gå till innehåll

Förstelärarnätverket med kollegialt fokus

Förstelärarna i gymnasieskolan, RGD-RGH, vuxenutbildningen och särskolan har sedan 2015 samlats i ett nätverk som leds av kommunens kvalitetsutvecklare. Den 15 november var det dags för ny träff och Pedagog Örebro var på plats på Conventum för att ge en lägesrapport.

Förstelärare i Örebro

Innehållet kretsade mest kring kollegialt lärande och hur förstelärarna kan jobba med detta i sina verksamheter. Kvalitetsutvecklarna Andreas Ståhlberg och Mikael Kindgren inledde med en kort tillbakablick på nätverket och efter det framtidsplaner.

Tanken är att det från våren 2019 kommer finnas en tydlig röd tråd från förvaltningsledning till rektorsforum vidare till förstelärarnätverket och ut i verksamheterna. Den gemensamma målbilden kommer handla om måluppfyllelse och hur vi tillsammans arbetar för att stärka den ute på skolorna och verksamheterna. En nyhet för nätverket är också den portal på Pedagog Örebro som arbetas fram för att synliggöra nätverket och lägga upp relevant information.

Kollegialt lärande stod som sagt i fokus. Mycket inspiration från dagen hade Andreas och Mikael hämtat från boken "Professionsutveckling och kollegialt lärande" av Steven Katz och Lisa Ain Dack. Det började med en allmän del och blev mot slutet kopplat mer till verksamheterna och konkreta tips. Kortare genomgångar varvades med intressanta diskussioner i mindre grupper bland de samlade förstelärarna.

Kollegialt lärande före kollegialt görande

Nätverksledarna ville förmedla att kollegialt lärande måste bygga på just lärande och inte görande. För att utvecklas och för att det ska ske ett lärande måste det finnas en fungerande feedback och därför gavs detta en hel del utrymme under eftermiddagen.

Den mer konkreta delen handlade om olika typer av ledarskapstips och protokoll som kan användas vid möten och auskultationer. En hel del av lärarna såg det som väldigt viktigt att styra och organisera möten mer och då kan dessa protokoll vara en bra hjälp.

En central sak som skickades med förstelärarna var också vikten av att de i sin ledarfunktion, måste få vara ute i verksamheten och delta tillsammans med övriga lärare och personal i deras professionella lärande. "Jag leder eftersom jag vet hur man lär sig" nämdes flera gånger som en viktig utgångspunkt i skiftet mellan att se ledaren och läraren som lärande ledare istället för kunskapsledare.

Nästa nätverksträff väntar i början på våren 2019 och då med en nystart i form av en tydligare målbild från förvaltningen. En målbild som kommer arbetas fram under slutet av denna termin. En grund kommer också vara en kartläggning av förstelärarna som just nu genomförs av förvaltningen och rektorerna.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se