Gå till innehåll
  • Start
  • / Verksamhet
  • / Det resande demokratilabbet stannade till på Tullängsgymnasiet

Det resande demokratilabbet stannade till på Tullängsgymnasiet

Tullängsgymnasiet fick äran att vara först ut när vandringsutställningen det resande demokratilabbet, startade sin turné. Syftet med utställningen är att ge verktyg som stärker elever och unga vuxnas förmåga till självständiga och oberoende bedömning av olika källors trovärdighet och ideologiska utgångspunkt.

En man som säger ett citat på en skärm

Klockan är 22.10 och det knackar på ytterdörren. Utanför står en okänd person - vad gör du?

I det verkliga livet skulle vi vara skeptiska i en sådan situation - detta gäller dock inte för många på nätet. Aldrig har det varit enklare att ha direktkontakt mellan en propagandist och en mottagare än nu. Det är genom skärmen propagandisten kan nå oss med vinklade budskap som vi sedan tror på och tar till oss.

Ovanstående är en av de övningar som eleverna stöter på i det resande demokratilappet som under tre veckor i oktober fanns på Tullängsgymnasiet. Utställningen identifierar de tekniker propagandisten använder och hur propagandan paketeras för att nå så många som möjligt. Målet är att ungdomarna genom utställningen ska stärka sin motståndskraft mot propaganda och vinklade nyheter.

Varit en ögonöppnare för flera

Vi träffar Åsa Norlund, bibliotikarie och Hans Liljekvist, SO-lärare på Tullängsgymansiet och de upplever att utställningen varit mycket lyckad och att eleverna fått en hel del "aha-upplevelser" under resans gång.

Två lärare framför en utställning

Åsa Norlund och Hans Liljekvist

- Det har varit väldigt spännande och intressant att jobba med mina elever kring utställningen. Det händer en hel del hos eleverna, det blir diskussioner och funderingar och utställningen har fungerat som en ögonöppnare för flera, säger Hans Liljekvist.

Även Åsa Norlund upplever att utställningen gett mersmak:

- Vi har haft 21 klasser som gått igenom utställningen och man märker stort engagemang hos eleverna. Eleverna får vara i "deras värld" och det skapar mycket intressanta diskussioner.

Besökaren stöter på fyra olika teman i utställningen t.ex. propagandalabbet, åsiktsmaskinen, välkommen in och första hjälpen. I propagandalabbet får eleverna se hur propagandan formas och hur budskapen paketeras. I åsiktsmaskinen finns alla influencers som trängs och pekar ut åsiktskorridorer och designar elevernas världsbild. Välkommen in problematiserar det öppna sociala landskapet vi lever i och slutligen ges eleverna en verktygslåda för att bli en framgångsrik propagandaavslöjare.

Olika verktyg för att kunna stå emot propaganda

Tanken är att utsällningen sedan blir en länk in i Statens medieråds metodmaterial för högstadie- och gymnasieskolan: Propaganda och bilders makt.

Resan går vidare

Tullängsgymansiet har använt utställningen flitigt, bland annat i jobbet kring riksdagsvalet. Utställningen har också givit ringar på vattnet för lärarna på skolan som kommer fortsätta jobba med dessa frågor.

- Jag ser det här bara som startskottet, vi kommer fortsätta jobba med dessa frågor och bland annat ta in föreläsare, berättar Hans Liljekvist, som också vill lyfta fram skolledningens positiva inställning till utställningen som en framgångsfaktor.

Det resande demokratilabbet reser efter besöket vidare och kommer besöka många städer runt om i Sverige för att upplysa och skapa diskussion kring propaganda, vinklade budskap, algoritmer och filterbubblor.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se