"Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron" – Anna Tebelius Bodin föreläser för Örebro kommuns gymnasielärare

Tisdagen den 27/10 kommer du som är gymnasielärare i Örebro kommun att kunna ta del av ett föredrag med Anna Tebelius Bodin, pedagog, forskare, föreläsare och mottagare av Mensapriset, 2020. På grund av den rådande covid-pandemin kommer föreläsningen att hållas online. Vi ringde upp Anna för att höra vad vi kan förvänta oss av föredraget. 

Anna-Tebelius-Bolin-föreläser-i-Örebro

Anna Tebelius Bolin, föreläsare

Hej Anna! För den som inte redan känner till dig: vem är du?

Jag är pedagog i själen – det är så jag identifierar mig själv. En pedagog med fokus på psykologin bakom hur vi lär och hur vi mår. Jag har alltid fokuserat på hjärnan i mina försök att förstå vad som händer i undervisning och vid inlärning, den där känslan att försöka hitta meningsfullhet och välbefinnande i tillvaron.

Jag har studerat psykologi och har en examen från Harvard University. Sedan har jag också undervisat i skolan under åtta år. Parallellt med det är jag nu inne på mitt sjuttonde år som föreläsare.

Vad kommer föredraget den 27/10 att handla om?

Det handlar om hjärnan och hur vi bearbetar information, men också om motivationen att tänka, den begränsade uppmärksamheten, bildandet av långtidsminnen och vad allt får för konkreta konsekvenser för skolan. Det blir en analys av vår 40 000-åriga hjärna som är formad att hantera brist, men omges nu sedan cirka 10 år av en miljö av överflöd. Det handlar om de konflikter som uppstår mellan hjärnans lärande- respektive belöningsstyrda system. Det är konflikter som försvåras av nutidens ständiga tillgång på socker, kontakter och information.

Vad händer med hjärnans motståndskraft och återhämtningsförmåga när de känslomässiga kickarna avlöser varandra? Vad blir konsekvenserna för den psykiska hälsan och hjärnans målstyrning? Det blir en beskrivning av hjärnans möjligheter att lära och den känslomässiga problematiken som orsakas av dagens överflöd. Innehållet väcker både tankar och känslor. Det är konkret och vardagligt, utan att tappa i vetenskaplig förankring.

Hur kan man som åhörare förbereda sig?

Genom att vara öppen för att se på sin egen utveckling. Man kan förbereda sig genom att se det som ett som aktivt deltagande där vi tillsammans bidrar till en ökad förståelse om hjärnan och vad det kan göra för vår egen utveckling, som pedagoger men också på ett personligt plan. Jag kommer faktiskt inte att göra så stor skillnad på det pedagogiska och det personliga här – vi är alla människor, i den här tillvaron som vi lever i just nu.

/Redaktionen Pedagog Örebro

VAD: Ett interaktivt föredrag med Anna Tebelius Bodin
NÄR: Tisdagen den 27/10 kl. 08.30-11.30
VAR: Online (länk kommer med din bokningsbekräftelse)
HUR: Anmälan krävs – anmälningslänk får du av din rektor

Senast uppdaterad:

Publicerad: