Årets idrottslärare 2015

Varje år delar Svenska Idrottslärarföreningen ut ett speciellt pris till årets idrottslärare. I år tilldelades detta pris två idrottslärare från Örebro, nämligen Alenka Horvat och Karin Hallin Ahlström, vid  Riksgymnasiet på Tullängsgymnasiet i Örebro. Förutom äran består priset av ett stipendium på 10 000 kronor.

För lite drygt ett år sedan skrev Pedagog Örebro om hur dessa två idrottslärare använder QR-koder som ett digitalt verktyg sin undervisning. Ett år senare prisas de för sin  pedagogik och inlägget har nu fått nytt liv i vår besöksstatistik.

 

Alenka Horvat och Karin Hallin Ahlström gör ett fantastiskt jobb och det som lyfter deras arbete är att de arbetar med elever som har särskilda svårigheter, vilket ställer krav på metodiken och pedagogiken. 

 

Så löd motiveringen när Alenka och Karin tog emot priset för årets idrottslärare 2015 och vi på Pedagog Örebro blev såklart nyfikna och ville veta mer.

Den 27 oktober tog Alenka och Karin emot priset som Årets idrottslärare under Idrottslärarkonventet på GIH i Stockholm. De visste redan innan att en av deras kollegor hade pratat om att nominera dem, men de blev ändå väldigt överraskade när de fick besked om priset via mail en dag i oktober.

 

Årets idrottslärare 2015

I motiveringen till priset är det tydlig att Alenka och Karin undervisar utifrån en väl genomtänkt metodik för att tillmötesgå de behov som finns i den skolverksamhet där de arbetar. Det som är speciellt i deras metodik är att de använder sig av tre olika kommunikationssätt i sin undervisning; teckenspråk, vanligt tal och tecken som stöd. Detta gör att de lägger ett speciellt fokus vid det visuella i underviningen, som t.ex. bilder och filmer, gärna i kombination med QR-koder. I detta arbete har de båda idrottslärarna även tagit vara på den resurs de fått genom skolans 1:1-satsning. Att många av deras elever har särskilda behov ställer dessutom höga krav på att undervisningen är tydligt uppstrukturerad och de är därför mycket noga med att eleverna förstår vad de gör och varför de gör det.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: