Anton ska lyfta Örebro kommuns gymnasieskolor

Anton Öhrn – så heter Örebro kommuns nye marknadsstrateg med inriktning mot gymnasiet. Uppgiften är att stärka gymnasieskolornas positionering på allt mer konkurrensutsatt marknad.

Ny på jobbet i en roll som inte funnits förut. Anton Öhrns första veckor, som marknadstrateg på Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete, har varit intensiva men samtidigt väldigt inspirerande, mycket på grund av den positivitet han mött kring uppdraget.

– Det har gått extremt bra att komma in i det, verkligen en ynnest att få jobba med detta. Det finns en tydlig förväntan på rollen och det är också en roll som efterfrågats av verksamheterna under en tid, säger Anton Öhrn.

Rollen innebär att vara en central kraft för Örebro kommuns kommunala gymnasieskolor. Skolorna ska flytta fram sina positioner, bli ännu mer attraktiva och kunna stå emot en allt hårdare konkurrens på en tuff marknad. Stora och utmanande frågor där Anton ska hitta rätt under en projektanställning på tre år.

Vilka delar ser du som viktigast i det nya uppdraget?

– Jag tänker att det är otroligt viktigt att ha ett elevfokus i detta arbete. Min tanke är att vara ute mycket i verksamheterna och träffa elever i olika forum. Elevernas tankar och idéer är viktiga för att vi ska ta steg framåt. Målet är att eleverna ska känna nöjda med den info som de fått inför deras gymnasieval och att färre omval görs. För att nå dit behöver vi jobba fram en ännu tydligare struktur och tydlighet.

I detta sammanhang är det givetvis viktigt att söksiffrorna till skolorna är på en hög nivå. Det handlar dock inte i första hand om att konkurrera med fristående gymnasieskolor utan Anton tror mer på att de kommunala och fristående gymnasieskolorna ska komplettera varandra.

– Visst finns utmaningar från friskolor men jag tror att det är absolut viktigast är att rätt elever hamnar på rätt plats. Det är det absolut viktigaste och om det ska lyckas behöver vi snarare samarbeta mer med de fristående aktörerna.

Lyfta fram det gemensamma men också det unika på varje skola

I arbetet att lyfta Örebros kommunala gymnasieskolor blir Anton ett centralt och sammanhängande nav. Skolorna ska stötta och hjälpa varandra och de positiva delar som utmärker skolorna ska lyftas fram.

– Det är en stor styrka att vi är gemensamma men samtidigt är det viktigt att lyfta det unika på varje skola, menar Anton som just nu sätter grundstrukturer för det arbetet.

– Det handlar om att ta initiativ, hitta vägar framåt och samtidigt hela tiden utvärdera sig själv och sitt arbete. Det kommer bli fel ibland eftersom jag är ny och rollen är ny men då är det bara att göra om och göra rätt och gå vidare.

Den första tiden i uppdraget har Anton fokuserat på att träffa pedagoger och rektorer ute på skolorna. Planer finns också att starta elevforum för att på så sätt fånga upp tankar och idéer från verksamheterna. Två saker som direkt har börjat skruvas på för att få mer struktur är öppet hus och elev för en dag. Här gör skolorna lite olika och här kan skolorna samverka mer för att hitta en gemensam linje.

– Överlag tror jag att vi behöver sprida ut mer aktiviteter under året. Nu är mycket samlat och det ställer till problem för skolorna. Sen behöver vi jobba fram enkla effektiva system och där skolorna kan samarbeta för att dessa aktiviteter ska flyta på så bra som möjligt, avslutar Anton Öhrn.

Vi på Pedagog Örebro önskar Anton lycka till i det nya uppdraget!

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: