Språkbruket i fokus när Navets skola HBTQ-diplomerades

Navets skola 7-9 har nyligen blivit HBTQ-diplomerade. Vi träffar utvecklingsledarna Malin Brolin, Morag MacDonald och läraren Alfredo Herrera för att få veta mer om skolans arbete med diplomeringen. Kränkande språkbruk är den fråga det mest fokuserats kring och personalen ser positiva resultat av arbetet.

Alfredo Herrera, Morag MacDonald och Malin Brolin

I både 8:ornas och 9:ornas arbetslag valde man att fokusera arbetet kring HBTQ-diplomeringen på kränkande språkbruk. Personalen ville tydliggöra innebörden av orden som används, sätta gränser och föra en diskussion.

Åk 9 fick skriva brev till lärarna om detta och hur de upplevde arbetsmiljön med fokus på kränkande språkbruk. Diskussionerna som följde blev väldigt bra där orden och innebörden fokuserades kring. Årskurs 8 valde istället att göra fältstudier, personalen tog också ett helhetsgrepp och lyssnade mer i klassrum och korridorer, tog gemensamt fighten om de upptäckte kränkande språkbruk och hade också kontinuerlig kontakt med hemmet om detta upptäcktes.

Enkät med positiva resultat

- Sedan gjorde vi en enkät i slutet, vilket visade på bra resultat där medvetenheten kring detta var betydligt högre och att många nu reflekterar på ett helt annat sätt än tidigare. Vi ser också tydliga skillnader i klassrumssituationen där språkbruket är betydligt bättre, säger Morag MacDonald, utvecklingsledare

Årskurs 7 valde en liten annan ingång där alla diskrimineringsgrunderna fokuserades på. Man hade en temadag där klasserna blandades och där grupperna fokuserade på varsin diskrimineringsgrund. Detta arbetades också med i flera ämnen parallellt.

- Medvetenheten har definitivt ökat. Eleverna hade inte riktigt koll på alla grunder och har en helt annan förståelse nu, säger läraren Alfredo Herrera.

En del i HBTQ-diplomeringen var också föreläsningar med all personal som RFSL ansvarade för.

- Det var väldigt uppskattat av personalen. Föreläsaren var duktig och påläst och visade på många normer i samhället som är ganska omedvetna för många. En av de bättre fortbildningarna jag gått på, säger Malin Brolin, utvecklingsledare.

Frågor som ständigt måste diskuteras

Arbetet med HBTQ-diplomeringen är nu avslutat men dessa frågor måste ständigt diskuteras kring och lyftas upp och personalen på Navet är överens om att de nu har en bättre grund att stå på när det gäller det fortsatta arbetet.

- Vi kommer fortsätta jobba mycket med dessa frågor och ha ett speciellt fokus mot nya elever. Nu har vi ett material som kan användas där, säger Morag MacDonald.

En utmaning som personalen ser är att se och höra allt. Mycket sker i det "tysta" utanför lektioner och på sociala plattformar. Här kommer skolan fortsätta jobba aktivt och systematiskt för att både förebygga och upptäcka.
- Det är både elevernas och personalens arbetsmiljö vi pratar om och alla ska trivas på "jobbet". Vi har lyckats bra med klassrumssituationen när det gäller kränkande språkbruk och nu jobbar vi vidare även med andra miljöer, avslutar Malin Brolin.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: