Skicka vidare! – Eva Ekdahl

I intervjuserien Skicka vidare! är det idag dags för Eva Ekdahl, förstelärare på Hovstaskolan, att svara på tre frågor från en kollega.

Vad är det bästa med att vara lärare tycker du?

– Det bästa med att jobba som lärare är att få jobba med barn och få se dem utvecklas både kunskapsmässigt men också socialt. Som lärare får vi vara med och göra skillnad för barn.

Hur har matematiklyftet förändrat din undervisning i matematik?

– Matematiklyftet har gjort mig säkrare som lärare. Jag har lärt mig att ställa frågor som gör att vi i klassen lägger mer tid och fokus på hur de kom fram till svaret i stället för själva svaret. Jag låter nu problemlösning ta större del av undervisningen och jag blir inte stressad om eleverna bara hinner jobba med en eller ett par uppgifter på en lektion. Kvalité i stället för kvantitet! Jag har också fått mer kunskap om var jag kan hitta uppgifter och variera min undervisning.

Om du fick önska en förändring inom skolan för att underlätta för dig som lärare, vad skulle det vara?

– Jag önskar mer tid med varje elev så att jag lättare kan möta eleven på sin nivå både kunskapsmässigt men också socialt.

Skicka vidare! logotyp


Eva skickar vidare till Anders Huss på Vintrosa skola:

  1. Vad är det bästa med att vara musiklärare?
  2. Hur skapar man relationer till elever när man endast träffar dem en gång i veckan?
  3. Vad är musikämnets viktigaste uppgift, tycker du?

Senast uppdaterad:

Publicerad: