Skicka vidare! Elisabeth Sneitz

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Elisabeth Sneitz, lärare på Lillåns skola 7-9, som svarar på tre frågor från Anne Hallberg.

Elisabeth Sneitz, lärare på Lillåns skola 7-9

Elisabeth Sneitz

Hej Elisabeth! Berätta lite om dig själv.

Jag heter Elisabeth Sneitz och arbetar som lärare i svenska och engelska på Lillåns skola 7-9 i Örebro. Efter 22 år i yrket känner jag fortfarande att jag lär mig nya saker varje dag. Mycket av mina tonåringar i skolan, men också av alla mina kollegor runt om i landet. Svenska är det ämne som ligger mig närmast, mycket tack vare ämnets karaktär som ger mig möjlighet att se mina elever växa och utvecklas som människor.

1) Hur gör du och dina kollegor på Lillåns skola för att årskurs 7-eleverna ska känna sig trygga på er skola när de börjar högstadiet?

I vanliga fall, det vill säga innan Corona, är första steget att möta upp eleverna redan i år 6 när de fått sina nya klasser. Då kommer eleverna på besök hit till Lillåns skola 7-9 och får för första gången träffa sina nya klasskamrater och mentorer. Vi passar på att redan då påbörja arbetet med att bygga sammanhållning i klassen i form av samarbetsövningar. Detta fortsätter vi med första dagarna på högstadiet, då vi i klasserna gör fler övningar och allt avslutas med en inskolning under en av de första veckorna. Där är fokus på att lära känna varandra i klassen. Under första veckan ska också pedagogerna ha fokus på att jobba ihop klassen i respektive ämne.

2) Hur gör du för att skapa läsintresse hos eleverna?

Läsningen är grunden till en stor del av allt lärande, vilket gör att läsningen är viktig i alla ämnen. Just i mitt klassrum fokuserar vi mest på skönlitteratur och allt jag sedan gör med eleverna, texterna vi skriver, talen vi håller, diskussionerna vi har, utgår ifrån denna litteratur. Till en början håller jag helt och hållet i läsningen. Jag högläser allt för eleverna och de följer med i sina böcker. På så sätt befinner vi oss alla på samma plats samtidigt och kan ta små pauser där vi samtalar kring ord, samlar ihop vad vi fått veta om händelser eller karaktärer, eller väver ihop trådar vi fått till en helhet. Ett sådant exempel är när vi får veta vad Zero i Lois Sachars bok Ett hål om dagen egentligen heter och vad det har med spåret från 1800-talet att göra. Eller när vi stannar upp och samtalar kring vattnets betydelse i Jessica Schieffauers När hundarna kommer. Elever med liten läsvana missar ofta detta och kan inte koppla ihop på egen hand, och när vi gör det tillsammans blir det synligt även för dem och många blir sugna på att läsa vidare.

3) Vilken är din favorit bland de skönlitterära böcker som ni arbetar med på högstadiet? Hur kommer det sig att det är just den?

När man jobbar som jag gör blir valet av litteratur oerhört viktigt. Den måste väcka tankar och känslor hos eleverna, innehålla ämnen som eleverna blir nyfikna på och känner tilltalar dem. En bok som gör just detta är Jessica Schieffauers När hundarna kommer, vilket gör den till en av favoriterna. Jag väljer ändå att lyfta David Levithans bok Jag, En som favorit. Den handlar om En som varje dag vaknar i en ny kropp och behöver hantera allt vad det innebär. Då varje kropp En vaknar i är unik, finns en uppsjö av ämnen att plocka av. Hur viktigt är ett utseende? Hur möter man någon med självskadebeteende? Hur gör man när man står i valet mellan ont och gott, när det onda är det enda man egentligen vill? Vilken sidan vinner? Det blir fantastiska samtal och diskussioner med eleverna och det blir ruggigt bra texter när eleverna skriver kapitlet när En vaknar upp i deras kropp. De måste fånga Levithans språk och berättarsätt, gräva djupt i vem de själva är och samtidigt ska de berätta allt ur Ens perspektiv.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Jimmy Pettersson, förskollärare på Mariebergsskolan:

  1. Du ansvarar för rastaktiviteter på Mariebergsskolan. Vad var det som gjorde att du såg ett utvecklingsbehov inom detta?
  2. Vad har varit fokus i utvecklingsarbetet? Hur har det gått?
  3. Vilka fördelar har detta arbete gett?

Senast uppdaterad:

Publicerad: