Skicka vidare! Edvin Svensson

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Edvin Svensson, förstelärare på Engelbrektsskolan, som svarar på tre frågor från Mattias Drejby.

Edvin Svensson, förstelärare på Engelbrektsskolan

Edvin Svensson

Hej Edvin! Berätta lite om dig själv.

Jag heter Edvin Svensson, är 41 år och har arbetat som lärare halva mitt liv. Resten av livet har jag gått i skolan själv, förutom de första 6 åren då jag gick i förskolan.

Jag skulle till och med kunna påstå att jag har viss erfarenhet av undervisning.

Jag är inne på mitt tredje år på Engelbrektsskolan och har dessförinnan arbetat i kommunens kvalitetsutvecklargrupp och har även arbetat många år på Odenskolan med bland annat digitaliseringsprocessen och specialpedagogiklyftet.

Som förstelärare på Engelbrektsskolan har jag bland annat uppdraget att planera och leda Engelbrektslyftet, som är ett kollegialt lärande med fokus på lektionsdesign, kooperativt lärande och språkutvecklande arbetssätt. Jag organiserar även skolans utomhuspedagogiska fortbildning tillsammans med Naturskolan. Ett annat uppdrag är som VFU-handledare för blivande kollegor.

Jag skulle själv beskriva mig som nyfiken, kreativ och utvecklingsorienterad. Kanske att mina kollegor och elever håller med.

1) Vilket är ditt bästa lektionstips?

Jag omformulerar frågan till ”Vilka är dina bästa lektionstips?” Nu när jag har fått chansen så delar jag gärna med mig.

För det första. Vad är svaret på frågan: Skulle du själv vilja vara elev på din egen lektion? Svaret ska helst vara ja.

För det andra. Finns det ett upplägg som är varierat? Det ska finnas möjlighet för eleverna att arbeta enskilt, i par och i grupper. Det ska även finnas en balans mellan analoga och digitala inslag. Penna och papper kompletteras med interaktiva digitala arbetsformer.

För det tredje. Lärmiljön behöver också varieras, återkommer till detta längre ner i texten.

2) Vilka är dina favoritstunder i en klass?

1. Förväntansfulla elever

Eleverna har precis gjort klart startuppgiften som låg på deras bänkar när de kom in i klassrummet. Introduktionen av dagens lektionsupplägg börjar och vi går igenom vad som är målet med dagens lektion, förväntansfulla elever.

2. Samarbetande elever

Eleverna har fått ett uppdrag som de ska lösa i sina lärgrupper. Rollerna i gruppen är förutbestämda och interaktionen mellan eleverna hörs som ett lagom högt sorl i klassrummet. Jag hör tydliga tecken på att det sker ett lärande, samarbetande elever.

3. Kreativa elever

Det glittrar till i ögonen på eleverna. Efter inspirationsfasen av projektarbetet så startar den kreativa processen. Nu får eleverna utrymme att vara kreativa, kreativa elever.

4. Samarbete med kollegor

Temaarbetet ”100 år av kommunikation” har planerats tillsammans i arbetslaget. Elevernas skoldag hänger ihop på ett bättre sätt. Det finns en röd tråd mellan ämnena och det finns en känsla av sammanhang, både för elever och lärare. Samarbete med kollegor.

3) VAR gillar du främst att undervisa?

Frågan har många svar. Ett skulle kunna vara i klassrummet. Ett klassrum erbjuder så mycket. Där finns elever och lärare som fungerar tillsammans. Där finns bänkar, bord, böcker och iPads. Där finns e-kolvar, elektricitet, e-skola och Its.

Ett annat svar skulle kunna vara utomhus. Oavsett årstid så ger det utomhuspedagogiska rummet en lärmiljö där fyra väggar inte begränsar eleverna. Där kan träd, stenar, kottar och stenblock göra dagen mer greppbar och meningsfull.

Avslutningsvis så skulle svaret på frågan också kunna vara, på Engelbrektsskolan. Här finns en stor variation av ovan nämnda lärmiljöer. Men även elever och personal med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Ett samhälle i miniatyr, där vi lär oss att fungera tillsammans oavsett föräldrars utbildningsbakgrund, modersmål eller vilket postnummer man bor på.

Jag vill skicka tre frågor vidare Veronica Österdahl på Navet skola, lärare i svenska och engelska:

  1. Hur gör du för att få eleverna att våga prata inför klassen/gruppen?
  2. Vilka är dina strategier för att fortsätta utvecklas i läraryrket?
  3. När är du som mest nöjd med dig själv som lärare?

Senast uppdaterad:

Publicerad: