Skicka vidare! Berit Hellström

I intervjuserien Skicka vidare! är det denna gång Berit Hellström, lärare på Sveaskolan, som svarar på tre frågor från Marie Brännström.

Berit Hellström, lärare på Sveaskolan

Berit Hellström

Hej Berit! Berätta lite om dig själv.

Hej! Jag heter Berit Hellström och arbetar som F-3 lärare. Jag arbetar på Sveaskolan där jag i dag är klasslärare i årskurs 2. Jag har arbetat i skolans värld i 18 år och trivs superbra. Jag började 2002 som fritidspedagog och fortsatte vägen via idrottslärare 1,5 år till klasslärare som jag är idag. Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Barnen ger mig så mycket glädje och att se deras utveckling är fantastiskt roligt!

1) Hur ser du på samarbetet mellan fritidspedagoger och lärare?

Att ha en fritidspedagog i klassen är toppen. En fritidspedagog följer barnets hela dag och är en trygghet för barnen. De är en länk mellan skola och fritidshemmet så övergången blir smidig. Det blir ett bättre klimat i klassrummet när den kompetensen finns. Jag och fritidspedagogen kan planera och diskutera kring enskilda elever för största möjliga utveckling och trygghet. Vi ser eleven från olika håll vilket är en styrka för helheten.

2) Hur ser du på att man som lärare undervisar i varandras klasser?

I dessa tider som vi befinner oss i nu med pandemin så är det högst aktuellt. Vid hög frånvaro som det är på våra skolar nu så har jag ett flertal gånger ryckt in och undervisat i andra klasser. Att med kort varsel hoppa in kan vara en spännande utmaning. Men det är dock lite som konstgjord andning att bara få dagarna för eleverna att fungera.

3) Hur tycker du skola och fritids lyfter varandra och på vilket sätt?

Fritidspedagogerna är professionella på barnens sociala spel, de lär sig att ta hänsyn och att anpassa sig till flera andra grupper av barn på fritids. Jag tänker att barnen utvecklar många färdigheter på fritidshemmet som gynnar dem i skolarbetet. De utvecklar sin gruppidentitet på fritids och får använda sin fantasi mer. De kunskapsområden vi arbetat med under skoltiden kan fortsätta på fritids genom skapande och lek för att befästa kunskaperna. Det blir ett lärande hela dagen!

Jag vill skicka tre frågor vidare till Miray Cakmak, lärare på Sveaskolan:

  1. Varför valde du läraryrket?
  2. Vad tycker du är största utmaningarna med arbetet som lärare?
  3. Vad där det roligaste med yrket?

Senast uppdaterad:

Publicerad: