Reportage: Språnget

PÖ television

Språnget, som är en samman-slagning av orden språk, sång och teater, är ett initiativ av Örebro kulturskola för att främja språkutvecklingen bland nyanlända barn och elever i Örebro kommun. Utvecklingsarbetet pågår just nu på tre skolor i kommunen. I det här reportaget får vi följa med Tobias Kandenäs, som är kulturpedagog och samordnare för nyanlända på kulturskolan, till Hagaskolan där han sjunger och leker tillsammans med eleverna i årskurs 1-3.  

Senast uppdaterad:

Publicerad: