Möte med beslutsfattare stärker demokratin

Elever i årskurs 8 och 9 på Gumaeliusskolan fick chansen att träffa beslutsfattare och tjänstemän och föra en dialog i frågor som engagerar dem. Vi träffade en trio väldigt nöjda och stolta pedagoger som guidat eleverna rätt inför dialogmötet.

Romina Huerta Balagué, lärare i svenska och Sarah Thuvuander, lärare i SO på Gumaeliusskolan 7-9.

Det är fullsatt i klassrummet när dagens första fråga ska behandlas. Eleverna är nervösa men också förväntansfulla över att få presentera flera veckors arbete för närvarande politiker och tjänstemän. På agendan står skolskjuts och länsbusstrafik och hur den kan förbättras för eleverna. Ett ämne som verkligen engagerar och eleverna har verkligen filat på argumenten som underbyggts väl av tillgänglig statistik och lokala undersökningar. Fler bussar som går bättre tider och gratis busskort var några av förslagen från eleverna.

Samtidigt i ett annat klassrum debatteras unga och kriminalitet. Bättre belysning på gångbanor och i tunnlar, tidigare öppningstid för fritidsgårdar och bättre hjälp att klara skolarbetet är några saker som eleverna ser som framgångsfaktorer för att hindra att unga lockas in i brottslighet.

Stolta och nöjda pedagoger

Lärarna Romina Huerta Balagué, Sarah Thuvander och Åsa Holmström har jobbat med eleverna och förberett dem inför dialogmötet. De är stolta över sina elevers presentationer och är nöjda med arbetssättet.

– Det har varit ett jättebra sätt att arbeta med ett färdigt koncept över flera lektioner. Lite ovant för oss som lärare men samtidigt väldigt lärorikt. Vi jobbar normalt mycket i ett team och ämnesövergripande så det gjorde arbetet enklare, säger Romina som är lärare i svenska.

– Det har verkligen blivit så bra och det är kul att höra resultatet idag! Vi har jobbat stora deltar med hösten med detta och det har skapat ett stort engagemang hos eleverna. Känslan är att detta arbetsområde verkligen stärkt tilltron till demokratin. Samtidigt är det jätteviktigt att det som sägs och tas upp idag följs upp både från oss och från beslutsfattarna, säger Sarah, lärare i SO.

Åsa Holmström

Åsa Holmström

– Eleverna får träna så otroligt många färdigheter i det här arbetet. Vi är väldigt glada att vi fick möjlighet att delta, säger Åsa, också hon lärare i SO.

Vill att skolan prioriteras

Ett annat ämne som togs upp var hur skolan kan utvecklas för att gynna elevers mående och lärande. Många elever är stressade och mår dåligt och en del skolk förekommer. Klasserna är för stora och resurserna för små. Enligt eleverna behöver politikerna prioritera skolan mer och ge mer pengar och resurser för att möjliggöra för fler lärare, elevkoordinatorer och EHT-personal. Eleverna framförde också vikten av mer rörelse i skolan för att förbättra resultaten. Pengarna behöver också användas till att förbättra arbetsmiljön och skapa mindre klasser.

Politikerna och tjänstemännen lyssnade och lovade att ta med samtliga förslag under dagen till sina partier och ledningsgrupper. De var imponerade över elevernas redovisningar som visade på stort engagemang, klokskap och framtidstro. Samtliga tryckte också på vikten av att fortsätta lyssna mycket på barn och ungdomar i olika sammanhang.

/Mikael Kindgren, Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Solveig Oscarsson (S), samhällsbyggnadsnämnden, Katarina Arkehag, förvaltningschef förskola och skola samt Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef länstrafiken, lyssnar intresserat på elevernas redovisningar.

Fakta demokratibygget och demokratiacceleratorn

Demokratibygget är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation. Man rustar barn och unga med kunskap och verktyg för delaktighet i det demokratiska samhället, genom att stödja kommuner och skolor.

Demokratiacceleratorn är ett demokratistärkande program inom demokratibygget. 110 elever i årskurs 8 och 9 deltar på Gumaeliussskolan. Syftet med programmet är att ge unga kunskap och verktyg för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem. Undervisningen i programmet omfattar 18 timmar inom samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk.

Som en del i programmet bjuds relevanta förtroendevalda och tjänstepersoner till ett dialogmöte där eleverna får presentera sina åsikter inom en viss fråga. Målet är att skapa dialog och att lära av varandra.

I Örebro deltar Viktoriaskolan, Navets skola och Gumaeliusskolan.

Läs mer på demokratibygget och demokratiacceleratorn

Senast uppdaterad:

Publicerad: