Mia Aversjö ny verksamhetschef för grundskolan

Sedan höststarten har Örebro kommuns grundskolor en ny verksamhetschef – Mia Aversjö. Hur ser hon på sitt nya uppdrag och vilka frågor är mest aktuella just nu?

Mia Aversjö

Att få till en träff med Mia är inte lätt. Uppstarten i den nya rollen har varit hektisk med mycket möten och nya processer att sätta sig in i.

– Det har varit full fart men det känns väldigt inspirerande och det är ett väldigt spännande uppdrag med roliga arbetsuppgifter. Det har varit kul att träffa alla rektorer och jag ser framåt mot att arbeta med alla våra engagerade skolledare mot uppsatta mål, säger Mia Aversjö.

Rollen är verksamhetschef för grundskolan. En roll som Thomas Karlsson hade fram till våren 2020. Tillsammans med Ulf Aldén (också verksamhetschef för grundskolan) ansvarar Mia för cirka 50 enheter. Varje verksamhetschef ansvarar för tre olika team med rektorer.

– Det finns en styrka i teamen, det är viktigt att våra rektorer inte känner sig ensamma därute. Jag vill vara en närvarande chef och träffa rektorerna ofta. Det är också viktigt att de känner delaktighet i det vi håller på med.

Viktigt med systematik i träffarna

Uppstarten har handlat mycket om besök och diskussioner med alla rektorer. För Mia är det viktigt att det finns en tydlig systematik i träffarna. Uppföljande samtal, teamträffar, ledarträffar och kvalitetsdialoger är exempel på hur verksamhetschef och rektorer kommer samverka under året.

– Det görs så mycket bra arbete där ute och finns så många engagerade rektorer. Samtidigt är det ett tufft uppdrag och jag vill i min roll verkligen göra skillnad för våra rektorer.

Mia Aversjö är en välkänd profil inom Örebros skolvärld. Bakgrund som lärare på Almby skola, rektor på Adolfsbergsskolan, Vivallaskolan och SFI samt verksamhetschef i Kumla kommun. Erfarenheter som varit viktiga i uppstarten och som gett en trygghet i den nya rollen. Att jobba mot grundskolan igen lockade – en skolform där hon känner sig mest hemma. Förvaltningens upplägg och tankesätt kring arbetet var också något som kändes väldigt positivt.

Arbetet ständigt pågående

Som verksamhetschef ärver Mia en hel del arbete som ska utvecklas vidare. Mycket finns på plats och en större organisation kring rektorerna har växt fram under de senaste åren. Dock finns mycket kvar att göra. Mia är noga med att påpeka att jobbet är ständigt pågående och det handlar om att inte bli för pragmatisk. Hålla i och hålla ut i de olika processerna är viktiga ledord.

– Det finns många områden där vi kommer lägga extra fokus. Nummer ett är måluppfyllelsen och hur vi kan öka den. Likvärdigheten, vad som händer i klassrummet, hur vi jobbar vidare med ledarskapet för chefer samt förstelärarna är alla viktiga frågor som vi kommer arbeta med, säger Mia Aversjö som fortsätter:

– Det handlar om att göra rätt saker och prata om rätt saker från oss på förvaltningsnivå. Vi behöver till exempel prata mer om och jobba mer med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Tidiga insatser är nyckeln i många utvecklingsområden, fortsätter hon.

Pedagog Örebro tackar för pratstunden och önskar Mia lycka till i den nya rollen!

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: