Gå till innehåll

Jemina - Sveriges enda matematiklotsare!

Jemina Silfstén jobbar som lärare på OP-skolan och är något så ovanligt som matematiklotsare. Som Sveriges enda inom området hjälper hon eleverna med matematiken genom att gå tillbaka till grunderna.

Matematikhjälpmedel

Genom satsningen topp 25 2025, ansökte Jemina om pengar för att få åka till Finland och genomgå utbildningen som skulle göra henne till matematiklotsare ("Matikkaluotsi"). Utbildningen är på avancerad nivå och finns ej i Sverige

- Jag har avslutat kursen "Matikkaluotsi" men jag kommer att bli färdig Mattelotsare, vilket motsvarar matematikterapeut, först när jag har reparerat matematiksvårigheterna hos en elev så att hen kan matematik på hens klass nivå utan något extrastöd. Ibland tar en sådan här resa ett år, ibland två, berättar Jemina Silfstén

Idag jobbar hon med metoden med elever på OP-skolan.

- Metoden hjälper verkligen, det ser vi redan. Nyckeln är att möta barnen tidigt och på rätt sätt och bygga grunden först, säger fortsätter hon.

Hur känner man då igen matematiksvårigheter? Eleven glömmer till exempel bort det som har lärts ut, eleven använder fingrar som sitt enda räknestrategi (lägga till en eller ta bort en) eller att eleven behöver känna på antalet till exempel genom att räkna med fingrar som nuddar hens läppar. Finns matematiksvårigheterna kommer Jemina in i bilden och börjar jobba med eleven enligt metoden.

Matematikkunskaperna ska repareras

Metoden innebär att matematikkunskaperna ska repareras. Grunden är just att börja från början, ofta på en förskolenivå för att sedan gå vidare. En viktig del är också den inledande kartläggningen som gör att stödet läggs på rätt nivå. När kartläggningen är gjord kan terapin börja. Metoden tror hårt på att alla kan lära sig matematik om grunden byggs på rätt sätt. Det finns ingen "matte-gen" eller sådant utan alla har kapaciteten att lära sig matematik.

Jemina Silfstén

Jemina Silfstén är Sveriges enda matematiklotsare

Jemina berättar hur metoden kan se ut i praktiken:

- Jag träffar eleven en gång i veckan. Just nu jobbar jag med fem elever och börjar i årskurs två. Det tar cirka 20-40 timmar om kartläggningen visar att vi måste börja på förskolenivå (som oftast är fallet) 15-20 timmar om vi börjar på grundskolenivå med taluppfattning.

En viktig del i träffarna är också rörelse. Innan terapin börjar sker alltid rörelse på något sätt för att hjärnan ska vara mer mottaglig. Under träffarna är praktisk matematik i fokus. Barnen får ofta jobba med händerna och hela tiden berätta och förklara. Så många sinnen som möjligt används.

Bra även för äldre elever

Jemina lyfter också fram metoden som en hjälp även för äldre elever och även vuxna. Kunskaperna kan repareras men grunderna måste finnas först.

Metoden hjälper och skolan har sett en enorm utveckling på de elever som Jemina jobbat med. Idag är 25% av hennes tjänst vikt för jobb med metoden men i framtiden hoppas hon att det blir mer och att metoden sprids mer.

- Jag vill verkligen satsa på det här - idag är jag den enda i Sverige men jag hoppas vi kan bli fler. Sen måste metoden spridas och jag vill hjälpa till så mycket jag bara kan med det.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se