Hållbar utveckling i fokus för OP-skolans nior

Tre klasser i årskurs 9 på Olaus Petriskolan 7-9 City har under fyra veckor fått arbeta ämnesövergripande med hållbar utveckling. Pedagog Örebro besökte den avslutande utställningen, där eleverna fick rösta på sin favorit bland alla finurliga slutprodukter som temaarbetet genererat. Vi passade också på att lyssna in hur skolan organiserat arbetet och vilka framgångsfaktorerna är.

Katja Kindgren och Maria Erensjö är slöjdlärare på Olaus Petriskolan 7-9 City.

Hållbarhet är ett givet ämne att ta upp i skolans undervisning. Läroplanen är tydlig och beröringspunkter är lätta att hitta i flertalet ämnen. På Olaus Petriskolan 7-9 City satsade slöjdämnet på en utställning.

Som uppstart för temaarbetet fick eleverna titta på filmen Den giftblå floden, som belyser hur textilindustrins exploatering i Indien och Bangladesh påverkar de två ländernas floder. Ett fotograferingsuppdrag fanns också med på programmet vid uppstarten, där uppgiften bestod i att leta efter det farligaste-, största- respektive vanligast förekommande skräpet i skolans närområde.

Systematiskt ämnesövergripande arbetssätt

För att underlätta för ämnesövergripande arbeten har skolan strukturerat om arbetslagen och jobbar numera med årskursarbetslag. Detta gör att många av de olika kompetenser som behövs för ämnesövergripande samarbeten redan från början finns samlade i varje arbetslag, vilket underlättar för det gemensamma planeringsarbetet.

Eleverna i årskurs 7-9 möter olika teman under sina tre år på skolan (två i årskurs 7, två i årskurs 8 och ett i årskurs 9). I årskurs 9 är temat alltid hållbarhet.

Under arbetets gång träffas de temaansvariga lärarna en gång i veckan. Utöver detta genomförs temamöten för alla medverkande lärare tre gånger per termin, oftast på konferenstid.

Att det finns inplanerad tid för det ämnesövergripande arbetet är en avgörande faktor.

– Det är en förutsättning för att det ska lyckas. Vi har försökt jobba tematiskt tidigare men det har varit svårt eftersom man inte fått tiden. Då är det lättare att jobba tillsammans med en annan ämneslärare, NO och SO exempelvis, att man jobbar med samma saker. För att få till något större övergripande måste man få tid för möten i arbetslaget, säger Katja Kindgren, slöjdlärare på OP-skolan 7-9.

Att alla ämnen är med och bidrar är också viktigt.

Utställningsobjekt på Olaus Petriskolan utställning.

Ett av de många fina objekten på utställningen.

– Ja, vi försöker få med alla ämnen på något sätt. Det är för att eleverna ska lära sig om sammanhang, hur saker och ting hänger ihop, säger Katja.

Skolan upplever att fördelarna med tematiskt arbete är flera.

– Man vinner mycket på att sambedöma en uppgift. Det vi gör här på slöjden kopplar exempelvis engelskan till muntlig framställning. På så sätt behöver inte eleverna göra lika många uppgifter i de olika ämnena, säger Katja.

– Det är bra även för oss lärare. Att vi bollar saker med varandra är jätteskönt, säger Maria Erensjö, också hon slöjdlärare på skolan.

Alla ämnen involverade

Även om den mest synbara slutprodukten denna gång har tagits fram på slöjdlektionerna har alla ämnen varit involverade i arbetet. Utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling har man hittat olika beröringspunkter. I NO-undervisningen har eleverna exempelvis fått lära sig om var olika material kommer ifrån och hur mycket energi det går att för att producera dem.

Lärarna vittnar om att eleverna snabbt greppar vad det handlar om:

– När vi till exempel klipper ut delar av tomburkar brukar eleverna vara snabba att ifrågasätta vad vi ska göra med det som återstår. 'Nu kan vi ju inte panta burken längre,' är en vanlig reflektion, säger Katja.

– Det visar att de har förstått, bekräftar Maria och tillägger:

– De vill inte slänga utan kommer ofta till oss lärare med kvarvarande material och undrar om vi vill använda det till något annat.

Det prestigelösa upplägget, där eleverna har fått ta stort eget ansvar för slutprodukten, är en trolig orsak till det stora engagemang som eleverna visat under arbetets gång:

– Alla, ALLA, har producerat något till den här utställningen, avslutar Katja Kindgren.

Utställning pågår! Snart kommer eleverna för att rösta på sin favorit.

De globala målen är ett bra avstamp i arbetet med lärande för hållbar utveckling.

/Mikael Kindgren och Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: