Gå till innehåll
  • Start
  • / Verksamhet
  • / Forskningsprojekt gör matematikundervisningen mer kommunikativ

Forskningsprojekt gör matematikundervisningen mer kommunikativ

Ett forskningsprojekt där målet är att visualisera matematiken genom digital teknik samt lägga fokus på den kommunikativa delen i ämnet. Där har ni grunden i det projekt som Örebro Universitet just nu genomför i samarbete med lärare från Örebro kommun.

Per Johansson, Andreas Eckert och Edvard Ottoson, här i intensiva pedagogiska diskussioner.

Vi träffar Andreas Eckert, lektor i matematikdidaktik på Örebro universitet, samt lärarna Edvard Ottoson och Per Johansson, matematiklärare på Navets skola 7-9, för att få veta mer.

- Jag och min kollega Per Nilsson (professor i matematikdidaktik vår anm.) skickade ut en förfrågan till matematiklärare i Örebro och Edvard och Per nappade på idén. Nu har vi följt deras arbete med de olika moduler vi arbetat fram och målet är att vi nu ska få fler lärare att prova modulerna, säger Andreas Eckert.

Gruppen har arbetat fram olika moduler med matematiskt innehåll som är kopplade till det centrala innehållet i ämnesplanerna. Det finns olika teknikelement och planeringarna innehåller tydliga didaktiska idéer. Varje modul är uppbyggd i form av lektionsserier och klaras av på tre, ibland fyra lektioner.

- Vi filmar varje lektion och observerar. Sedan utvärderar vi och reviderar lektionerna utifrån vad som händer. Vi följer designforskningen som ger oss en tydlig arbetsgång i cykler, berättar Andreas Eckert.

Teknikelement viktigt inslag

Ett viktigt inslag i modulerna är teknikelementet där programmering, olika typer av responssystem och statistikverktyg använts. En viktig del är också de utforskande samtal om matematiken som eleverna har.

- Generellt sätt har vi inte varit så bra att träna den kommunikativa delen i matematik. Nu är målet att vi istället utgår från elevens förklaringar och resonemang och släpper matteboken till viss del, säger Per Johansson, som upplever att hans elever pratar mer och resonerar mer matematik nu.

- Jag upplever också att eleverna håller sig mer till ämnet, det finns inga tillfällen för dom att tappa fokus när de är så delaktiga i det som händer, säger Edvard Ottoson.

Alla tre är mycket nöjda med hur lektionerna gått. Lite jobbigt att se sig själv på video dock, men samtidigt mycket utvecklande för alla parter. Inte minst för eleverna som blivit mer delaktiga och mer aktiva på matematiklektionerna.

- Jag är övertygad att detta kommer leda till högre måluppfyllelse för våra elever, säger Edvard och får medhåll av kollega Per.

I vår tar projektet slut men innan det ska modulerna hinna provas på fler lärare i kommunen. I dagsläget finns några intresserade men man vill gärna komma i kontakt med flera matematiklärare i kommunen som vill delta i projektet. Är du intresserad är det bara att höra av sig till Per eller Edvard (kontaktuppgifter hittar du i slutet av artikeln).

- Målet är att vi ska hinna prova alla moduler på andra lärare innan sportlovet, säger Andreas Eckert.

Vill sprida kunskapen

Projektet som finansieras av skolforskningsinstitutet tar alltså slut nästa år. Men planer finns på att sprida modulerna och all den kunskap gruppen nu fått. Förhoppningen är att modulerna kommer finnas tillgängliga för lärare i kommunen under nästa år. Dessutom hoppas Per Johansson och Edvard Ottoson på att all deras kompetens från projektet, kommer att tillvaratas inom kommunen. Från universitetets sida ser man flera öppningar för ytterligare samarbeten i framtiden.

- Vi är jätteintresserade av att samarbeta mer med kommunen. Det är viktigt att vi minskar luckan mellan praktikerna ute på skolorna och forskarna, avslutar Andreas Eckert.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Är du lärare i matematik och är intresserad av att testa modulerna? Hör av dig till:

Edvard Ottoson, edvard.ottoson@orebro.se

Per Johansson, per.johansson@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se