Ett givande arbete om mänskliga rättigheter

Person med blixtlås över munnen

Örebroveckan för mänskliga rättigheter är snart över för i år och på föreningarnas hus har man under veckan kunnat ta del av en foto-utställning där elever i årskurs 9 på Adolfsbergsskolan ger sin syn på vad mänskliga rättigheter är för något.

Eleverna från Adolfsbergsskolan bjöd även på kortfilmsvisning under veckan, där lite drygt 50 minuter kortfilm har snurrat i röda rummet på Föreningarnas hus. Ett stort antal tänkvärda kortfilmer som bl.a. synliggör elevernas syn på diskriminering, utanförskap och främlingsfientlighet. Vi på Pedagog Örebro blev såklart nyfikna på detta arbete och frågade därför Frida Olsson, lärare i matematik och bild på Adolfsbergsskolan 7-9, lite mer om deras arbete med projektet.

Under det här projektet har många elever och vuxna på skolan varit inblandade på olika sätt och att arbeta ämnesövergripande har varit en självklarhet. Frida, som gillar att driva film/fotoprojekt på skolan, har haft rollen som samordnare och projektledare men initiativet kom egentligen från en aktör utanför skolan.

- Först och främst är det ett samarbete med skolan och Jan-Erik Borneblad Norman på "Borneblad Education", men det är också ett samarbete mellan olika ämnen på skolan. Svensklärarna har tagit hand om förarbetet med manusskrivning, SO-lärarna har jobbat med fakta och bakgrundsarbete kring vad de mänskliga rättigheterna innebär och vi bildlärare har jobbat med filmuppbyggnad och redigering. Musikläraren är också med på ett hörn när det handlar om hur film/bilder och musik kan samspela och förstärka varandra, berättar Frida.

Jan-Erik höll även i föreläsningar för eleverna i årskurs 9 och föreslog att de skulle delta under MR-veckan.

-Eftersom det ligger i mitt intresse som lärare att ge mina elever verkliga motagare nappade vi på idéen och startade ett fotoprojekt. Under arbetets gång hälsade Jan-Erik på eleverna i bildsalen vid flera tillfällen och det blev väldigt lyckat. Stolta elever och positiv feedback från allmänheten gjorde att vi redan under våren började spåna på fler samarbeten, fortsätter Frida.

Eftersom projektet blev så lyckat under förra läsåret beslutade de inblandad att de skulle delta under MR-veckan även år 2015. Planering och förberedelser inför årets arbete påbörjades därför redan under vårterminen och denna gång bestämdes det att eleverna även skulle arbeta med kortfilmer.

- Vi har diskuterat, sett film, läst om olika organisationer, tittat på manusskrivning och analyserat bilder samt jobbat med olika filmuttryck och hur man kan förstärka ett budskap. Under arbetets gång har dessutom Jan-Erik besökt eleverna vid ett par tillfällen för att allt ska gå så smidigt som möjligt och bli så bra som möjligt för eleverna, berättar Frida.

Förutom att projektet har genrerat ett lustfyllt lärande och stolta elever och lärare på skolan så hoppas de inblandade även att ämnesintegreringen ska ha haft positiva effekter på lärandet.

- Vi kommer göra en utvärdering med årets elever och vi hoppas att de kan se fördelar med att arbeta med samma ämnesområde i flera skolämnen. Att de bl.a. har kunnat utnyttja tiden på ett bättre sätt och att de inte har behövt lämna in flera olika uppgifter, eftersom några av uppgifterna faktiskt sambedöms. Jag hoppas också att eleverna uppskattade att deras arbete med detta viktiga budskap faktiskt visas upp på riktigt och får riktiga mottagare, avslutar Frida.

Arbetet med mänskliga rättigheter fortsätter på Adolfsbergsskolan och Frida kommer bl.a. att se filmerna igen tillsammans med eleverna och ha gruppdiskussioner kopplat till budskapen då eleverna även ges möjlighet att ge varandra konstruktiv kritik/feedback. Kanske får vi se Adolfsbergsskolans elever på MR-veckan även näsa år...

 

/Stefan Karlsson, redaktionen Pedagog Örebro


Senast uppdaterad:

Publicerad: