Ett fint samarbete för att främja integration i skolan

Totem

På väster i Örebro ligger Björkhagaskolan och Hagaskolan. Det är stora skillnader mellan eleverna på de båda skolorna när det gäller etnisk samt kulturell bakgrund och språkliga behov.  Cykelavståndet mellan skolorna är inte mer än några hundra meter, men ändå träffas sällan eleverna från de olika skolorna på sin fritid. Trots det har det alltid funnits ett fint samarbete mellan dessa skolor.

Jag träffade Teresa Sjölander som är lärare på Björkhagaskolan och Janne Larsson, lärare på Hagaskolan och passade på att fråga hur de såg på samarbetet samt vilka vinster och eventuella utmaningar de stött på.

Björkhagaskolan är en F-3 skola med ungefär 160 elever och på Hagaskolan går ungefär 320 elever från förskoleklass till årskurs 6. Hagaskolan är, och har alltid varit, Björkhagaskolans anvisningsskola efter årskurs 3. Det är alltså dit eleverna från Björkhagaskolan går vidare i årskurs 4 om de inte aktivt väljer att söka sig till någon annan skola.

Björkhaga

Dessutom har Björkhagaskolans elever sin slöjdundervisning på Hagaskolan vilket gör att de redan tillbringar en del tid där.  Samarbetet har tidigare till övervägande del skett via dessa kanaler, men under de senaste åren har ett djupare samarbete växt fram mellan skolorna, ända från förskoleklass till årskurs 3.

 

Skolorna har, som sagt, samarbetat under många år i samband med överlämningar och slöjdundervisning, men under förra läsåret när skolorna slogs ihop under samma ledning, beslutade man att utöka samarbetet ytterligare genom att även förlägga SO-undervisningen för Björkhagaskolans 3:or till Hagaskolan. Så istället för att bara cykla dit och ha slöjd och sedan cykla hem igen, så fick eleverna även ha ett teoretisk ämne, en rast på skolgården och äta lunch tillsammans med eleverna på Hagaskolan.

Det var en stor förändring i början. Men det har faktiskt gjort att steget mellan årskurs 3 och årskurs 4 har blivit lite mindre, vilket i sin tur har gjort eleverna tryggare i skolan. De har lärt känna den nya skolans lokaler och inte minst de andra eleverna.

 

Haga

När Björkhagaskolans elever kommer till Hagaskolan välkomnas de i den befintliga klassen och får sin SO-undervisning tillsammans med Hagaskolans elever, vilket har upplevts som positivt. En lärare från varje skola är  med vid dessa tillfällen så att alla elever känner någon av de vuxna.

 

Det finns även ett visst utbyte mellan eleverna i årskurs 2 genom något som de kallar för brevklasser. I detta samarbete har en klass på Hagaskolan brevväxlat med en klass på Björkhagaskolan under höstterminen. De har sedan träffats för att tillbringa en dag tillsammans med sina brevvänner under vårterminen.

Det är jätteroligt med brevklasser. När eleverna har fått brev under hela hösten så blir de nyfikna på varandra och varandras olika kulturer. Det blir spännande möten när de träffas under våren. Dessutom är det ju samma barn som kommer att mötas under de gemensamma lektionerna på Hagaskolan i årskurs 3.

Under det här läsåret kommer dock samarbetet se lite annorlunda ut eftersom det är fler elever som nu går i årskurs 3. I stället för SO-undervisningen varje vecka kommer nu skolorna att samarbeta med teknikundervisningen en gång i månaden. I det nya samarbetet kommer skolorna att "byta elever" så att även eleverna från Hagaskolan får byta miljö och komma till Björkhaga.

Förutom de stora vinster som kulturmöten i sig resulterar i, är både Janne och Teresa överrens om att ytterligare en stor vinst med samarbetet har varit att minska det stora steget mellan årskurs 3 och 4. För många elever är det ett mycket stort steg och eleverna blir nu mycket mer förberedda inför det nya i 4:an och känner sig därmed tryggare. Men trots de stora vinsterna med denna typ av samarbete så verkar det tyvärr vara ganska ovanligt bland övriga skolor i Örebro. Efter min pratstund med Teresa och Janne är jag dock övertygad om att det ger positiva resultat och främjar integration. Jag avslutade min intervju på Björkhagaskolan med att fråga om tips och råd till andra skolor som vill inleda egna samarbeten över skolgränserna.

Det är viktigt att man planerar in aktiviteter där eleverna får prata och diskutera med varandra. I år kommer våra elever arbeta med bland annat programmering och konstruktion tillsammans, och det är då tänkt att de ska sitta i par med en elev från vardera skola. Att hitta aktiviteter som lockar till samarbete och som intresserar eleverna oavsett vilken bakgrund de har, är också bra. Ett annat konkret tips är att mötas på "neutrala platser" som till exempel i skogen eller friidrottshallen.

I början, när eleverna ska lära känna varandra, är det också viktigt att de möts i en trevlig miljö och att det arrangeras roliga aktiviteter. Under förra läsåret planerade vi in några heldagar tillsammans, bland annat en skogsdag samt en friluftsdag.

 

Stefan Karlsson, Redaktionen PÖ

Senast uppdaterad:

Publicerad: