Digitalt arbetssätt håller undervisning igång trots hög frånvaro

Undervisning i två klassrum samtidigt – både i skolan och i hemmet. Trots hög frånvaro från både elever och lärare löper undervisningen på som vanligt på Nya Karlslundsskolan.

Malin Liljesvan har matematiklektion med elever hemma och i klassrummet samtidigt.

Nya Karlslundsskolan har precis som många andra förskolor och skolor haft stor frånvaro både bland personal och elever under de senaste veckorna när omikron-smittan tagit ett hårt grepp om samhället. Under en dag för någon vecka sedan var 13 i personalen borta och några klasser hade så många som drygt 20 frånvarande elever.

Hur löser man då en sådan situation? Hur kan undervisningen hållas igång när lärare och elever inte kan vara i skolan? Nya Karlslundsskolan har hittat ett arbetssätt som underlättat mycket för både lärare och elever. Vi träffar läraren Malin Liljesvan under en matematiklektion i årskurs 4. Några elever är hemma med lättare förkylningssymptom eller familjekarantän, men deltar ändå som vanligt på lektionen – via sin dator. Via Google Classroom kopplar eleverna upp sig och deltar på lektionens olika moment.

– Det funkar hur bra som helst. Det här har gjort att eleverna hängt med under dessa veckor. Det har också underlättat mycket för mig som lärare när jag inte behöver mejla olika uppgifter till alla som är hemma, säger Malin Liljesvan.

Vana vid det digitala arbetssättet

Dator

Det digitala arbetssättet är något eleverna är mycket vana vid. Trots att eleven befinner sig på annan plats går därför arbetet smidigt.

– Eleverna kan ju systemet väldigt bra och arbetssätt och regler har vi ju gått igenom noga på skolan innan. Jag upplever att arbetet ger mycket positiva effekter och underlättar verkligen tillbakagången till skolan efter sjukdom.

– Vårdnadshavarna är också mycket positiva och många tycker det fungerar mycket bättre hemma när läraren säger till vad eleverna ska göra än att föräldrarna gör det, fortsätter Malin.

Eleverna på skolan har tillgång till egen dator som får tas hem när eleven ej kan komma till skolan. Hemma följer eleven schemat och kopplar upp sig till varje lektion. Även lärare genomför lektioner hemifrån om hälsotillståndet medger det (gäller förstås också elever).

– Det har ju underlättat väldigt mycket. Jag var hemma utan symptom och kunde ha lektionerna som vanligt hemifrån med en resurs närvarande i klassrummet, berättar Malin.

Robert och Anna-Lena på Nya Karlslundsskolan

Robert Fahlström och Anna- Lena Perpåls Flyning

Skolan hamnade i en skarp situation för något år sedan då en elev ej kunde komma till skolan på grund av Covid-relaterade orsaker. Det digitala arbetet intensifierades då och en modell för fjärrundervisning utformades. Vi träffar specialpedagogen Anna-Lena Perpåls Flyning och biträdande rektorn och IKT-pedagogen Robert Fahlström, som varit drivande i processen.

– Målet var att kunna ha två klassrum igång samtidigt. Det har verkligen fungerat jättebra. Men det är eleverna i skolan som ändå prioriteras i första hand, säger Anna-Lena.

Tekniska detaljer har finslipats

Arbetssättet har funnits på plats, men rent tekniska detaljer har jobbats med och finslipats.

– Vi har satt upp många fler Wi-Fi-punkter och förstärkt där. Olika nätverk för lärare och elever har också underlättat. Vi är också en relativt liten skola och beslut kan tas snabbt, säger Robert Fahlström som även han har undervisat hemifrån under pandemin.

– Det är nästan lättare att följa deras arbetet digitalt och ge snabb feedback. Eleverna jobbade verkligen på bra under tiden jag var hemma. De kan annars bli lite oroliga med vikarier och vara stressade över att de missar saker när de är hemma. Det här arbetssättet gör det lättare på många sätt, menar Robert Fahlström.

Arbetssättet finns nu på plats och kan användas då elever är borta och tar till exempel pandemin fart igen, finns allt på plats för att ställa om.

En sak är dock samtlig personal vi träffar på Nya Karlslundsskolan överens om: undervisning fungerar bäst i skolan och eleverna ska vara på plats om man är frisk. Det digitala ska ses som ett riktigt bra komplement.

– Det finns så mycket fördelar med ha eleverna i skolan och dessutom vill eleverna så snabbt som möjligt tillbaka efter sjukdom och frånvaro. Hemarbete via fjärrundervisning fungerar bra men inget slår undervisning på plats, avslutar Anna-Lena Perpåls Flyning.

/Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: