Kulturskolan i skolan – dags att anmäla sig inför läsåret 23/24

Har din skola ännu inte anmält intresse för de erbjudanden som Kulturskolan har inför nästa läsår? Då är det hög tid att göra det nu – sista dagen för intresseanmälan är torsdag 1 juni.

Kulturskolan har ett blandat utbud med processer som sträcker sig från en dag upp till tre år. Alla erbjudanden går att koppla till läroplanen. Erbjudandena finns för olika åldrar, men med flest erbjudanden för årskurs F-6.

En del aktiviteter är det lätt att få plats på och en del lite svårare. En del erbjudanden sker på skolan och andra på Kulturkvarteret. Kulturskolan kommer sätta ihop ett schema där aktiviteterna sprids över olika skolor.

Gratis aktiviteter

Alla aktiviteter är gratis, men de aktiviteter som sker på er skola har ofta förutsättningskrav. Allt detta står beskrivet på Kulturpaletten där du kan läsa om allt utbud, samt anmäla intresse.

Så fundera på vilka aktiviteter som skulle kunna passa vilken klass på er skola och lyft det med de andra pedagogerna på skolan.

Men vänta inte för länge! Sista dagen för intresseanmälan är torsdag 1 juni.

Så in och anmäl ert intresse och låt kulturupplevelser och eget skapande bli en naturlig del av elevernas vardag.

Kultur i skolan med Kulturskolan - Kulturpaletten (orebro.se)

Utbud och anmälan

Ni anmäler ert intresse för varje enskild aktivitetet. Nedan ser ni länkar där ni kan läsa mer om varje enskild aktivitet samt anmäla ert intresse.

Dans i skolan, för årskurs 1–3

Kulturteam, för årskurs 2–3

Kultur, lust och lärande, för årskurs F–9

Musik, rytmik och blås, för årskurs 1–3

En smak av Kulturskolan, för årskurs 4–6

Cajsas café, för årskurs F–3

Räddis - den lilla katten, för förskola

Stråk-Måns musikaliska resa, för årskurs 1-3

Lera och animation, för årskurs 4-9

Har du frågor?

Kontakta Tobias Kandenäs, uppdragsledare Alla barns rätt till kultur och samordnare för Kulturskolan i skolan.
tobias.kandenas@orebro.se
019-21 12 25

Senast uppdaterad:

Publicerad: