Gå till innehåll

Vill du veta vilka som är Förstelärare på kommunala skolor i Örebro? Klicka på plusboxarna här nedan!

Sofia Bürger
Lena Nordqvist
Ulf Nilson
Jenny Andersson
Cecilia Runesjö
Gabriel Demir
Charlotta Säflund

Rebecka Edström
Anna Arvidsson
Andreas Boman Frank
Anders Strimark

Magnus Esbjörner
Linda Malm

Håkan Widarsson
Sofia Hafdell
Martin Karlsson
Susanne Nyblom

Katrin Ragnarsson
Stefan Wahlstedt
Pär Zetterberg

Stefan Törnström

Jessica Jansson

Margareta Candemo
Katariina Minkkinen
Annika Lennermark

Bodil Rös Henning
Anna Frisell

Carina Andersson
Emma Carlström
Göran Svensson

Läs mer om förstelärarnas arbete på Engelbrektsskolan i artiklar på Pedagog Örebro:

Engelbrektslyftet - ett kollegalyft som stärker lärmiljön

Engelbrektslyftet – långsiktigt lärande mot gemensamma mål

 • Åse Vallin: Åk: 7-9. Ämnen: NO. Område/inriktningar: Ledarskap, kollegialt lärande, kooperativt lärande, utomhuspedagogik och språkutvecklande arbetssätt. Om uppdraget: "Inriktning mot upplevelsebaserad NO-undervisning (U.NO) med rörelseaktiviteter och utomhuspedagogik. Kooperativa och språkutvecklande lektions-upplägg. Ingår i nätverksgrupp med Förstelärare (NO) och Magdalena Andersson (U.NO)".

 • Benita Törnqvist: Åk: 4-9. Ämnen: Idrott och hälsa. Område/inriktningar: Ledarskap, hälsa, utomhuspedagogik. Om uppdraget: Rörelse motivation lärande, en rörlig skoldag brainbreaks, aktiva raster RUR, Skolbollen, ledarskap rastledare Stureskolan , åk 9 rastledare för mellanstadiet. Pulssensorer pulsträning, Motoriksatsning".

 • Edvin Svensson: Åk: 4-9, Ämnen: NO, svenska. Område/inriktningar: Ledarskap, kollegialt lärande, språkuvecklande arbetssätt, utomhuspedagogik, kooperativt lärande. Om uppdraget: "Jag arbetar med varierad lärmiljö med utgångspunkt i: Kooperativt lärande, utomhuspedagogik och lektionsdesign".

 • Erik Isberg: Åk: 4-9, Ämnen: Idrott och hälsa, matematik. Område/inriktningar: Hälsa, utomhuspedagogik. Om uppdraget: "Försteläraruppdraget har en grund i rörelse, motivation och inlärning. Det har ett huvudsyfte i att skapa en rörligare skoldag för eleverna och att öka elevernas motoriska förmåga. Detta för att förbättra förutsättningarna för lärande och förbättra elevernas hälsa".

 • Anna Wigren: Åk: 4-9. Ämnen: Svenska, svenska som andraspråk, engelska. Område/inriktningar: Kollegialt lärande, språkutvecklande arbetssätt, kooperativt lärande. Om uppdraget: "Att leda och inspirera mina kollegor i att arbeta språkutvecklande med kooperativa inslag och att se utmaningarna eleverna möter i läsning, texter och ämnen. I samarbete med bibliotek, specialpedagoger och på kommunnivå".

 • Emelie Ziesig: Åk: 4-9. Ämnen: Slöjd, musik, idrott och hälsa. Område/inriktningar: Kollegialt lärande, värdergrundsarbete, kooperativt lärande, språkutvecklande arbetssätt. Om uppdraget: "Jag arbetar med kollegialt lärande och för ett skolgemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Jag arbetar med att synliggöra läroprocesser och att stärka varandra i våra olika lärarroller".

 • Helene Lindmark: Åk: 7-9. Ämnen: matematik. Område/inriktningar: Kollegialt lärande, språkuvecklande arbetssätt, utomhuspedagogik, kooperativt lärande. Om uppdraget: "Utveckla kooperativt och kollegialt lärande inom matematik. Internfortbildning kring kollegialt och språkutvecklande arbetssätt med bl a fokus på lektionsdesign"
 • Johan Tivemo: Åk: 4-9. Ämnen: Matematik. Område/inriktningar: Ledarskap, kollegialt lärande, utomhuspedagogik, kooperativt lärande. Om uppdraget: "Jag arbetar med att utveckla kooperativt lärande och utomhuspedagogik i matematik. Vidare ansvarar jag för lovskola samt stöder kollegor i bl a lgr22 och vid nationella prov".

 • Madeleine Tofft: Åk: 4-9. Ämnen: Svenska, svenska som andraspråk. Område/inriktningar: Kollegialt lärande, språkutvecklande abetssätt, kooperativt lärande. Om uppdraget: "Kollegialt lärande med kooperativt lärande. Utöver det arbetar jag med språkutvecklande arbetssätt och läsning. I samarbete med specialpedagoger, bibliotek och på kommunnivå".

 • Maria Askrot: Åk: 7-9, Anpassad grundskola Ämnen: Idrott och hälsa. Område/inriktningar: Kollegialt lärande, hälsa.

 • Lydia Kreij

Marianne Karlsson

David Bergkvist
Suzanna Filipska

Jessika Larsson

Anders Eriksson
Madelene Forsmark
Åsa Holmström
Mikael Jansson
Linda Hammarström
Maria Larsson

Bejaze Berisha
Yashar Kayaci
Malin Svensson

Här finns för närvarande ingen förstelärare

Helena Andersson
Eva Ekdahl
Eva Sjöholm
Linda Axelsson

Anders Hagsten
Andreas Wiman
Christina Kjellsdotter Ander
Karin Ankarberg
Magdalena Lind
Ola Jävergård
Ola Åkerlund
Pernilla Pettersson
Per Sartz
Stina Granberg
Therese Viberg
Camilla Andersson

Britt-Marie Beskow
Sandra Gustafsson
Josefin Johansson
Miriam Järlebark
Johan Löfgren
Petra Olsson
Michael Sjöberg
Helena Legl
Anne Granfelt
Lina Gräll
Marie Fält
ÅsaEkdahl

Birgitta Orre

Johanna Revelius

Sara Hällzon
Maria Blomberg

Anneli Olsson

Mikael Enoksson
Linda Ekman

Stefan Angergård
Anna Bengtsson
Emma Tholin

Charlotte Hulldin
Evelina Sundmark

Sheron Frilander
Carina Hellström
Teresa Sjölander
Lisa Halldin

Katrin Zettergren
Caroline Näfver
Madelen Akfidan
Jenny Båge
Johanna Leidenhag

Karolina Bergström

Per Johansson
Suzanne Gynnhammar
Johnny Pettersson

Emma Lindblom
Anna-Lena Anhammer
Erik Eriksson
Helene Hedlund
Josefin Ekström
Sandra Björk

Maria Andersson

Charlotte Torstensson
Mina Jönsson
Ulrica Glaad

Martina Cakmak
Sara Jidsjö

Jenny Karlsson
Maria Isgren
Martin Ahlbäck
Matilda Eliasson
Stefan Alvbrant
Rafail Kiose
Lejla Turkovic
Martina Tallqvist

Jessica Hallonqvist (Rudbecksgymnasiet)
Sara Selling (Tullängsgymnasiet)
Camilla Sjölander (Tullängsgymnasiet)
Anna-Karin Hedlund (Virginska gymnasiet)
Alenka Horvat (Rudbecksgymnasiet)
Ellinor Ludvigsson (Virginska gymansiet)
Kristina Sjöblom (Rudbecksgymnasiet)

Per Tengvall
Lotta Eklöf
Edona Peci
Emina Isovic
Sofia Wahlstedt

Anna Larsson
Ann-Christin Heerman
Anneli Carlsson Starsmark
Anne-Sophie Skalin
Bodil Holmström
Daniel Broadley
Malin Alexson
Maria Lander
Mattias Pehrson Wall
Mårten Persson
Olof Björnmo
Therese Bjurbo
Thérése Sandblom
Ulrika Duvman Rydén
Ulrika Wedding
Weronika Höglund

Karolina Groth
Martina Andersson

Camilla Persson
Alexandra Åström

Emma Björkwall
Lena Schreiber
Lina Åkerfeldt

Zehra Suhonjic
Ottilia Luuk

Jessica Weineby
Ulrika Rendal Attås
Jenny Månbrant Nyman

Anneli Petersson

Erik Sundeman
Helena Salo Ohlsson
Joacim Zetterman
Peter Larsson
Torbjörn Jansson
Camilla Sjölander
Helene Felldin
Åsa Bengtsson

Riikka Wallón
Frida Gabot

Anna Leszczynska
Anna Bengtsson
Anna Forsman
Anna-Lena Kanto
Annika Morfeldt
Ehsan Shams
Maria Ersmark
Rickard Pauly
Maria Kihlberg
Carin Arnesson
Erik Svensson
Ellinor Ludvigsson

Karin Hultin
Staffan Lindberg

Anna Öhling
Maria Simonen
Lena Gawrie
Linda Ekvall
Jonas Olofsson
Junia Bergdahl
Malin Reimers
Ulrika Levin
Tobias Sjöström
Tove Fernlund

Erik Änghagen
Emma Lund
Pia-Lena Johansson
Camilla Stelin
Anne Hallberg
Carolina Söderqvist
Rebecka Wiberg

Nermina Prndelj
Sofia Hedenborg

Martin Frisén
Monna Aho

Annika Eriksson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se