Nätverksträff med läsning och läslust i fokus

Nu har vi haft en andra träff med Örebros nätverk för språkutveckling. Vi har ju valt att fokusera läsårets arbete på läsning och läslust, så därför hade vi bjudit in Eva-Lott Gärskog från Karolinska gymnasiet för att inspirera oss.

Hon presenterade ”Berättarväx”, ett lyckat projekt för att få elever och föräldrar att läsa och diskutera skönlitteratur tillsammans och som nu är inne på sitt tredje år. Hon berättade hur man arbetar hur projektet utvecklats under den tiden. Spännande, intressant och inspirerande att höra!

Efter Eva-Lotts presentation hade vi en workshop där vi diskuterade hur vi kan använda oss av liknande idéer på våra olika skolor. Eftersom deltagarna i nätverket arbetar med elever i grundskolans alla olika åldrar pratade vi om hur man kan engagera både elever och föräldrar mer för att öka läslusten.

Väldigt nöjda deltagare

Den tydligaste erfarenheten från ”Berättarväx” är hur nöjda alla som deltagit varit. Både Eva-Lott och utvärderingarna man gjort lyfter fram hur viktigt själva boksamtalet är efter läsningen. Att få dela läsupplevelser och prata över generationsgränserna är sådant som både tonåringarna och de vuxna verkligen uppskattade. Vi pratade om hur man kan lägga upp liknande arbete med elever i yngre åldrar. Det blev ett stort engagemang i diskussionerna eftersom vi alla upplever och ser att vi måste hitta nya vägar för att uppmuntra både barn och föräldrar till läsning och samtal. Det kom också fram förslag på hur man kan skulle kunna arbeta med läsningen om man har många elever och föräldrar med annat modersmål.

Vi märker att intresset för att arbeta med läsning och läslust är stort hos pedagogerna i Örebro! Vi kommer därför att ägna även vårterminens arbete i nätverket åt läsning och läslust, så håll utkik här för mer information och anmälningar till träffarna.

/Ann Wahlström och Madelene Forsmark, Språk- läs och skrivutvecklare i Örebro kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?