Bli mer kreativ i undervisningen genom att arbeta med textuniversum

Den 3-4 december 2019 var vi SKUA- och SLS-utvecklare iväg på Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) årliga konferens. Framför allt vänder sig konferensen till språk-, läs- och skrivutvecklare som arbetar på kommunövergripande nivå, och i mån av plats är även SKUA-utvecklare, förstelärare med ett ansvar för språk-, läs- och skrivutveckling, skolchefer, rektorer för förskola och skola välkomna. Under några inlägg här framöver kommer vi att återge delar av konferensen, då vi tycker att det är värt att sprida.

En av föreläsarna på höstkonferensen var Anette Svensson, forskare vid Jönköpings universitet. Temat för hennes presentation var multimodala textuniversum och hur man kan jobba kreativt
med detta i sin undervisning.

Att barn och ungas läsvanor och medievanor förändrats de senaste åren är knappast en nyhet för någon. Det är allt färre unga som läser böcker frivilligt och på egen hand utanför skolan och skillnaderna mellan flickor och pojkar är stora. Men har ungdomar slutat bry sig om berättelser? Inte enligt Anette, och hennes studie visar på att intresset för berättelser fortfarande är stort hos ungdomar men att det tar sig bara andra uttryck. Istället för att läsa ”vanligt” konsumerar barn och unga mycket filmer, serier, spel, sociala medier osv, dvs. berättelser i andra medier och modaliteter. Många blir också väldigt uppslukade av ett speciellt spel eller en speciell serie och vill ta del av allt som har med just detta område, eller textuniversum, att göra. Detta menar Anette att vi pedagoger skulle kunna använda oss mycket mer av i vår undervisning.

Vad menar hon då med begreppet textuniversum? Man skulle kunna säga att ett textuniversum är alla olika delar av samma berättelser som återfinns i olika versioner och/eller i olika medier. Ett bra exempel på ett textuniversum är Harry Potter och allt som hänger ihop med det. Från början är det en bokserie, men nu finns det en uppsjö av olika filmer, serier, spel, pre-quels, produkter, spin-offs, fanfictions m.m. kopplat till detta. Det är därför ganska troligt att våra elever kommit i kontakt med Harry Potter-världen i någon annan form än själva boken.

De olika varianterna ovan är exempel på olika modaliteter som Anette tar upp. Bokserien om Harry Potter är själva kärntexten, men det har uppstått en mängd olika varianter olika mediala former. Här är några exempel på olika modaliteter:

  • Re-presentationer, transmedialitet (en förflyttning av kärntexten) och cross-medialitet (olika medier som samverkar).
  • Re-makes – berättelsen görs igen, till exempel filmatiseringar (nära kärntexten, små ändringar).
  • Make-overs – berättelsen görs om, till exempel variationsberättelser eller fanfiction.
  • Faction – berättelsen ger sken av att vara verkligt, till exempel cos-play, vloggar.

Som lärare kan man utnyttja elevernas intresse för ett visst textuniversum i sin undervisning, t.ex. när man ska arbeta med läsning. Att använda elevernas olika förkunskaper inom ett textuniversum kan öppna nya vägar in i läsningen och att jämföra de olika modaliteterna med varandra bidrar till analytiskt tänkande och kreativitet.

Under föreläsningen presenterade Anette ett arbete med läsning av olika versioner av Jane Austens Stolthet och fördom. Det är en riktig klassiker som ofta läses i skolan och som också som finns i otaliga versioner och modaliteter. Vad skulle hända om man utgick från en annan modalitet innan läsningen av själva kärntexten? Man skulle t.ex. kunna titta på klipp ur Lizzie Bennets vlogg (faction) eller ser någon del ur de många filmatiseringar som finns? Det finns också en mängd make-overs av boken som man kan använda i arbete med normkritik – det finns nämligen versioner där handlingen förlagts till ett nutida London eller där zombies ingår! Det var helt okänt för mig i alla fall och jag tänker att det finns en guldgruva här när man vill engagera sina elever!

/Madelene Forsmark

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?