Att nätverka digitalt

På grund av rådande omständigheter är nätverksträffarna kring bedömningsstödet Bygga svenska inställda. Nu finns dock ett Team där pedagoger kan nätverka - ett forum där erfarenheter kan delas frågor ställas till varandra. Gå med i teamet redan idag!

Under flera år har vi drivit på nätverksträffar rörande arbetet med flerspråkiga elever. Ett fokus har legat på att implementera bedömningsstödet Bygga svenska, men även på undervisning utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Träffarna har vänt sig främst till de kommunala grundskolorna och till pedagoger som undervisar i svenska som andraspråk och svenska. Tre till fyra gånger per termin har nätverket träffats och det har blivit ett forum som har uppskattats att deltagarna.

På grund av rådande omständigheter har vi sedan mars tvingats att ställa in våra träffar, vilket gjort att vi har funderat över andra vägar att gå för att kunna nätverka tillsammans. Ett försök till en alternativ lösning har varit att skapa ett Team där vi tillsammans med pedagogerna nätverkar. Ett forum där vi kan dela erfarenheter och ställa frågor till varandra.

Våra nätverksträffar är temporärt ersatta av det här teamet, men på sikt och när världsläget tillåter det, kommer vi att återgå till fysiska träffar här i förvaltningens lokaler på Ringgatan.

Är du intresserad av att vara en del av teamet skriver du in dig här i Forms.

/Jennypher Löfgren och Barbara Andersson

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?