Gå till innehåll

Här finns användbara länkar för dig som arbetar med barn och elevers språkutveckling.

Skolverkets BedömningsportalHär har Skolverket samlat bedömningsstöd i from av diagnosmaterial, prov och enskilda uppgifter. Även kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper
finns här.

Skolverkets LärportalHär har Skolverket samlat material (moduler) för att man på skolorna i ett kollegialt lärande ska utveckla undervisningen. Nyskrivna artiklar, undervisningsfilmer och intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik finns att tillgå.

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling,NCS, erbjuder stöd och utbildning till huvudmän, förskolor och skolor.
Under höstterminerna brukar NCS erbjuda en kostnadsfri konferens som brukar vara
uppskattad av deltagarna.

Nationellt centrum för svenska andraspråk är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum. Fokusområdet är nyanlända och flerspråkiga barn och elever, från förskola till vuxenutbildning.

Specialpedagogiska myndigheten - läsa och skriva.Fokus ligger på barns tidiga språk- samt läs- och skrivutveckling. Främst för dig som
arbetar i förskoleklass och/eller i skolår 1-5.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se