Gå till innehåll

Barns och elevers språkutveckling är grunden för allt lärande inom förskolan och skolan. Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen finns idag tre personer som har del av sin tjänst centralt för att arbeta med frågor som rör alla barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling samt flerspråkighet.

När förskolan/skolan har behov av stöttning kring nyanlända, flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt kan både rektorer och pedagoger vända sig till oss.

Jennypher Löfgren, samordnare inom Förskole- och grundskoleförvaltningen samt SKUA-utvecklare jennypher.lofgren@orebro.se
Telefon: 019-21 19 81

Barbara Andersson, specialpedagog på Svealundsskolan samt SKUA-utvecklare barbara.andersson@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se