Gå till innehåll

Här får du reda på vad som händer i Örebro inom språk- läs- och skrivutveckling. Det kan exempelvis vara nätverksträffar, kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser som arrangeras av Förskole- och grundskoleförvaltningen, Skolverket eller Regionalt utbildningscenter (RUC).

Svenska som andraspråk

Nätverksträffar Svenska som andraspråk riktar sig till lärare i sva eller svenska och som undervisar flerspråkiga elever i åk 1-9. Än så länge finns inga nätverksträffar inplanerade för höstterminen 2022.

Hitta språket – Hitta matematiken

Hitta språket – Hitta matematiken vänder sig till pedagoger som arbetar i förskoleklass. Vid träffarna kommer deltagarna arbeta kollegialt med att sätta sig in i materialen samt resonera kring de pedagogiska rekommendationerna.

Regionala nätverksträffar

Nätverksträffarna riktar sig till lärare från förskola och skola i regionen som har intresse av språk-, läs- och skrivutvecklingsfrågor. Inriktning för träffarna varierar från tillfälle till tillfälle.
Mer information om det regionala nätverket nätverk hittar du här

Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Språkdidaktiska nätverk (RUC) samordnas av Regionalt utbildningscentrum. Skolrelevant forskning och beprövad erfarenhet presenteras och diskuteras. Ämnet varierar från gång till gång. Träffarna riktar sig till all personal inom förskola och skola, forskare, doktorander och lärarutbildare.
Mer information hittar du här! (extern länk)

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se