Lagändringar i skolan 2021

Nytt år och nya lagar inom skolans område. Vi har listat vad som är nytt år 2021.

Klassrum och lagbok

1 januari

» Allmänna råd om nyanlända upphävs. Ett antal bestämmelser i skolans författningar som rör nyanlända elever har ändrats och de allmänna råden har därmed blivit inaktuella. Läs mer här

Läs mer om nyanländas lärande i Örebro här på Pedagog Örebro

» Gymnasieskola och gymnasieärskola - Sekretess vid mottagande till utbildning där distansundervisning används. Läs mer här

1 juli

» Grundskolan, specialskolan, gymnasieskolan och komvux - ämnesplaner förändras. Följande yrkesprogram på gymnasiet kommer få förändrade ämnesplaner som gäller från den 1 juli:

 • Barn- och fritidsprogrammet.
 • Fordons- och transportprogrammet.
 • Hantverksprogrammet.
 • Hotell- och turismprogrammet.
 • Industritekniska programmet.
 • Naturbruksprogrammet.
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet.
 • VVS- och fastighetsprogrammet.
 • Vård- och omsorgsprogrammet.

- På gymnasiet förändras och ämnesplanerna i engelska, svenska och moderna språk.

- För grundskolan, sameskolan och specialskolan har nya ämnesplaner utarbetats som kommer börjar gälla den 1 juli. De stora förändringarna är följande:

 • Fakta och förståelse betonas.
 • Det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression.
 • Kunskapskraven är mindre detaljerade

» Grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och komvux som särskild utbildning - Undantag från kravet på legitimation upphör. Undantaget från kravet på lärarlegitimation för lärare som anställdes före den 1 juli 2011, tas bort. Läs mer här

» Komvux - möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 1 juli 2021. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl. Läs mer här

» Komvux - prioritering vid antagning. De nya reglerna innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Läs mer här.

» Komvux - gymnasiearbete ersätts av Komvuxarbete. De nya reglerna ger en större flexibilitet än vad reglerna för en gymnasiearbetet gör. Läs mer här

» Specialskolan - Ändringar i timplanen från höstterminen 2021. Undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa ska vara minst 620 timmar totalt, samt att undervisningstiden i elevens val ska vara minst 195 timmar totalt.

Sammanställt av Mikael Kindgren, Pedagog Örebro

Senast uppdaterad:

Publicerad: