Skicka vidare! Ann-Marie Björnsson

I intervjuserien Skicka vidare! är det den här gången Ann-Marie Björnsson, administrativ samordnare på Engelbrektsskolan, som svarar på tre frågor från Angelica Sundström.

Ann-Marie Björnsson, administrativ samordnare på Engelbrektsskolan

Ann-Marie Björnsson

Hej Ann-Marie! Berätta lite om dig själv.

– Jag heter Ann-Marie Björnsson och är 55 år. I år har jag arbetat 30 år i skolans värld. 20 år på fritidshem och 10 år inom skoladministrationen. Min fritidspedagogtid var jag på olika skolor här i stan, vilket innebär att jag träffar många gamla elever från stans alla delar, vilket är så härligt! Min första administrativa tjänst hade jag på Navets skola, sen blev det Norrbyskolan och nu är jag på Engelbrektsskolan vid slussen. Arbetet ser väldigt olika ut på olika skolor vilket har gett mig mycket erfarenheter. Jag är nu på väg in i rollen som administrativ chef här på skolan, vilket är superspännande.

Du har nyligen fått en ny chefsroll på skolan. Vad innebär den?

– I min blivande roll kommer jag ha personalansvar för skolans servicefunktioner, såsom vaktmästarna, lokalvård, elevcafé, bibliotek och IT. Det innebär att jag blir den som ska hålla ihop och ge bra förutsättningar för deras viktiga jobb.

Vad ser du för fördelar med en sådan roll på en skola?

– Fördelarna med min tjänst är att jag som redan jobbar så nära dem och har insyn i deras vardag, kan vara en närvarande chef som har tid med deras frågor på ett annat sätt än våra rektorer, som i första hand behöver ägna sig åt det pedagogiska stödet i skolan. Det blir en avlastning för ledningen och en kul utmaning för mig med nya arbetsuppgifter.

Vad ser du som största utmaningen med ditt nya uppdrag?

– Att balansera arbete och fritid. Det är lätt att jobbet följer med hem i hjärnan… Det är också lätt att vilja för mycket i början, men eftersom jag varit här som samordnare i ett år redan, så har jag ändå lite koll på vad vi behöver förbättra och vad som fungerar bra redan.

Jag vill skicka tre frågor vidare till Anna Lindquist, rektor på Svealundsskolan:

  1. Nu har ni snart varit i era nya lokaler ett läsår, hur har det varit att flytta in i helt nytt, organisatoriskt?
  2. Ni fick ju vara inneboende i Änglanda medan er nya skola byggdes – hur fungerade det? Tänker hur ni delade upp de två olika skolorna? Och ledningen?
  3. Efter några år inneboende, har ni nu slagits samman med nästa skola, Svea. Det har varit en lång och stor omställning. Hur har det varit för dig att vara rektor i det?

Senast uppdaterad:

Publicerad: