Gå till innehåll

Giftfria barnverksamheter i Örebro

Att slippa utsättas för farliga ämnen borde vara en självklarhet för alla barn – därför arbetar Örebro kommun aktivt med att minska exponeringen för farliga ämnen i de verksamheter där barn vistas under längre tider.

Den här sidan är till för att stötta Örebros skolor och förskolor i arbetet med att skapa giftfria barnverksamheter.

Vi som arbetar i verksamheter anpassade för barn har en viktig roll i arbetet med att minska barns exponeringen för farliga ämnen. Bland annat kan vi bidra genom att plocka bort produkter som kan innehålla farliga ämnen, ändra våra rutiner och arbetssätt, samt göra medvetna val vid nya inköp.

Välkommen att ta del av innehållet på sidorna – och bli gärna medlem i vår samverkansgrupp på Teams.

Har du frågor?

Kontakta Malin Lindqvist, hållbarhetschef Örebro kommun, malin.a.lindqvist@orebro.se eller Nathalie Hjulström, hållbarhetssamordnare inom upphandling Örebro kommun nathalie.hjulstrom@orebro.se.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se