Förvandla energin

Streckgubbar


Utforskande av fysikaliska fenomen.

"När man håller på att tappa balansen blir det lite vingligt, lite lutning och skakigt. Man försöker stanna med armarna, då rör man liksom luften." 

  

När vi kom tillbaka till Paletten efter sommaren upplevde vi ett stort intresse för att rulla, konstruera banor, bilar som kör ner för ramper och fordon av olika sort, funktion och storlek. Intresset fanns hos samtliga 22 barn, 1-5 år, i olika sammanhang. Vad är det barnen fascineras av?

Vi startar terminen med att observera barnen i deras intresse. Vad är det som sker… egentligen? Genom däck och rör börjar barnen undersöka lutningar, bankonstruktioner, jämvikt och balans. Under året har projektet tagit olika inriktningar utifrån det gemensamma temat. Barnen har upptäckt hur balans, lutning, kraft och friktion påverkas av varandra.

Lutning, banor

Kulbana

Barnen samarbetade för att konstruera olika banor till olika kulor. De upptäckte efterhand hur friktion, kraft och framför allt lutningen påverkar banan och kulans fart. Vi tillförde en mångfald av nytt material som exempelvis rör och rännor i olika längd och bredd, slangar, material för att kunna skapa olika lutning. Vi samlade även ihop olika sorters kulor och bollar. Materialet fick en egen plats i vårt byggrum och vi kunde se hur barnen under hela dagen och i olika konstellationer utvecklade sina banor. De skapade och undersökte olika lutningar. För att ge barnen gemensamma begrepp som underlättar samarbete och möjliggör för barnen att delge varandra sina upptäckter, fokuserade vi på begreppen lutning och balans. Att få ett nytt begrepp, lutning, var spännande. Vid ett flertal gånger fick barnen gå på lutningsjakt i vårt närområde. Efterhand började barnen använde ordet lutning i många olika situationer och kunde se lutningen överallt.

"Om det är mycket lutning rullar det fooort, om det är lite lutning är den långsam. Om den är helt rak då stannar kulan."

Balans, jämvikt & tyngdpunkt

Genom dans, gungbräda, våg och balanstorn har barnen med hjälp av sin egen kropp och olika material utforskat och upplevt jämvikt och tyngdpunkt. Barnen har gång på gång upptäckt jämvikten och hur viktig den är för att hålla balansen. De hjälps åt, samarbetar för att hitta balans och jämvikt. De tittar på varandra, inspireras och härmar – kooperativt lärande.

Balans med klossar

Hålla balansen – hålla på att tappa balansen – tappa balansen.

"För att hålla balansen får det inte vara guppigt. Platt, inte för mycket saker. Det behöver vara en stadig grund. Som bordet eller golvet."

Hitta jämvikt

Ett barn, 2 år, undersöker vågen. Hon hänger upp hinkarna på varsin sida och börjar plocka i ärtpåsar i varannan hink. När hon upptäcker att hinken åker ner på ena sidan, lägger hon en ärtpåse i den andra hinken. När hon hittat jämvikten och det bara finns en ärtpåse kvar, provar hon att lägga den i den ena hinken – som åker ner. Hon tar ur den och provar att lägga den i den andra som då också åker ner. Hon fundererar en stund och lägger sen den sista ärtpåsen i mitten ovanpå vågen.

En våg ritat av ett förskolebarn

"Det här är vågen. Den håller balansen med saker"

Lutning, balans, fart

Barnen undersöker fart och kraft med kroppen. Hur håller man balansen när det lutar eller går fort? Med hjälp av kroppen upptäcker barnen att det är svårare att hålla balansen när man går upp eller ner för något som lutar eller om man har hög fart. Vi funderade på vart i vårt närområde barnen kunde uppleva fart, lutning och känna energiomvandling och läste på kring lekplatsfysik. Genom att utforska balans på olika sätt med kroppen både ute inne ökade barnens medvetenhet om sin kropp och hur man kan använda den. Även hur kroppen påverkas av olika fart och lutning samt hur man själv kan påverka farten. Med sina nya erfarenheter upptäcker barnen att balans är så mycket mer än att bara stå på ett ben eller hålla ut armarna på balansgången. En dag när barnen åker stjärtlapp utbrister de att de kände balansen i magen, vilket vi valde att arbeta vidare med.

"Jag känner nu i magen när jag åkte. Och magen och här (visar ryggen). Sen lyfta på benen och åka och hålla balansen. Jag bromsade med benen."

Gestaltning

Barnen har gestaltat och bearbetat sina nya upptäckter och upplevelser kring balans och lutning med hjälp av en mängd uttryckssätt. Genom att teckna av och fotografera varandra har barnen lagt märke till detaljer och hur kroppen hänger ihop, en ökad kroppsmedvetenhet. Vi tillförde efterhand balansfigurer och siluettbilder av människor som håller balansen som blev en ny inspiration för barnen i sitt gestaltande.

Förutom att teckna har barnen med hjälp av lera, färg, pärlplattor och kamera gestaltat sig själv, kompisarna och bilder/foton på olika sätt. De har haft stort intresse av att läsa och skriva, flera gånger har de valt att dokumentera vad de varit med om i skrift. Barnen har gjort egna filmer, bland annat cirkusfilmer där de själva har skrivit manus, bestämt miljö, musik och filmat.

Figur av lera

Av leran har de byggt balanstorn, gubbar och balansbanor, rutschkanor och kulbanor. De har också använt leran för att avbilda tvådimensionellt. I arbetet med leran har barnen samarbetat och skapat stort tillsammans, de hjälps åt och delger varandra nya upptäckter med stor lust och glädje.

 

Genom dansen har barnen känt balansen både i kroppen och i material. De har härmat varandras balanspositioner som sedan har satts ihop till rörelser och dans. Till olika slags musik har barnen känt kroppens olika delar, upplevt rumsuppfattning, jämvikt och tempo.

Att härma balanspositioner har utmanat barnen att testa nytt. De går ofta fram och imiterar dokumentationsbilder, vid oh-apparaten och varandra.

För oss var det viktigt att låta barnen få testa teorier, uppleva och upptäcka ensamma och tillsammans med andra. Genom att ha en mångfald av material tillgänglig har projektet levt bland barnen under stora delar av dagen. Genom att ha ett gemensamt projekt kunde vi upprätthålla den VI-känsla som fanns på Paletten som en grupp. En förutsättning för det var att hitta ett projekt för alla barn oavsett ålder. Även i andra situationer har barn och pedagoger upptäckt att vi kan relatera till projektet. Exempelvis när några barn var på stan och upptäckte hur mycket som lutar. Eller när de yngsta barnen spontant kommer och visar varandra ”titta balansen”. Vill ni veta mera så hör av er på 019-21 38 36.

 

/Catrine Amno, Emma Andersson, Jenny Cras & Sara Höijer, förskolelärare samt Carolina Angelin, barnskötare och Evis Magnusson, ateljerista på Paletten.

Senast uppdaterad:

Publicerad: