Konferens: Framtidens lärarutbildning – här är programmet för första dagen den 15 mars

Den 15 mars är första dagen för konferensen Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner. Dagen inleds med inspirationsföreläsningen “How can teacher education and schools collaborate to develop future education and skills?” av professor Anne Bamford, strategisk chef för utbildningsfrågor i London. Därefter kan du delta på olika pass i fem tematiska spår.

 • Lärarutbildning i samverkan
 • Nya lärmiljöer och nya kompetenser
 • Praktiknära forskning i förskola
 • Praktiknära forskning i skola
 • Utbildning för Agenda 2030

Här är några förslag på pass som kan vara särskilt intressanta för förskollärare, lärare och annan skolpersonal:

 • Estetiska lärprocesser i förskolan
 • Om utmaningar i närvarofrämjande arbete – varför talar vi förbi varandra?
 • Flerspråkigt stöd inom sfi – utmaningar och möjligheter
 • Flexibla och hybrida rum – arbetet med utvecklingen av nya lärmiljöer
 • Virtuell praktik – nytt sätt att träna på att leda undervisning
 • Digital läskompis del 1 – om det pedagogiska samarbetet bakom nytt verktyg i skolan
 • Motorik och hälsa – en praktisk stödstuga för nyanlända flickor

Nedslag i programutbudet:

"Virtuell praktik – nytt sätt att träna på att leda undervisning"

Marcus Samuelsson är biträdande professor på Linköpings universitet och kommer tillsammans med Anja Thorsten, universitetslektor, att hålla i passet "Virtuell praktik – nytt sätt att träna på att leda undervisning".

Marcus Samuelsson

Marcus Samuelsson (Foto: Lennart Lundwall)

Hej Marcus! Varför du tycker att man ska ta del av just det här passet?

– Denna workshop ger svar på frågan hur en lärarutbildning kan göras annorlunda genom simuleringsträning i en virtuell praktik. Det svarar också på frågan om hur virtuell praktik kan vara ett komplement till andra former av undervisning och på så sätt bidra till att träna upp studenters omdömesförmåga och handlingsberedskap.

Vad vi kan förvänta oss?

– Deltagarna kan förvänta sig en kort berättelse om erfarenheter från lärarutbildningen i Linköping, liksom möjlighet att se, höra och erfara hur det kan vara att undervisa virtuella karaktärer i en virtuell praktik.

"Estetiska lärprocesser i förskolan"

Ingrid Hedin Wahlberg är universitetslektor på Örebro universitet och är den som kommer att leda passet "Estetiska lärprocesser i förskolan".

Hej Ingrid ! Berätta lite om passet – vad vi kan förvänta oss?

– Föreläsningen ”Estetiska lärprocesser i förskolan” riktar sig till yrkesverksamma inom förskolan, förskollärarstudenter, lärarutbildare samt andra som är intresserade av att samlas och diskutera hur man kan arbeta med estetiska lärprocesser inom förskolan. Föreläsningen kommer inledningsvis kort presentera delprojektet och ge en översikt över estetiska lärprocesser som forsknings- och kunskapsområde inriktat mot förskolan. Det görs genom en powerpoint-presentation av kunskapsläget inom området som mynnar ut i några centrala teman att ta med till förskollärarpraktiken. Därefter delas deltagarna in i mindre grupper för att diskutera erfarenheter av arbete med estetiska lärprocesser inom förskolans verksamhet. En central fråga som kommer tas upp är vilka förutsättningar som är viktiga för att skapa rum för estetiska lärprocesser i förskolan.

/Jonas Gunnarsson, Pedagog Örebro

Gratis kompetensutveckling

Låter det intressant? Konferensen är kostnadsfri och du kan välja att delta på alla pass eller delar av dagen. Eller varför inte dela upp dagen mellan er i arbetslaget?

Senast uppdaterad:

Publicerad: