Gå till innehåll

På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Uppdatering 2019-07-22: Skolverket har plockat bort sidan om lagändringen 2018-08-01 om individuell studieplan för nyanlända elever, som vi tidigare länkat till här. På sidan "Stöd för nyanlända elever", finns dock ett avsnitt som handlar specifikt om individuell studieplan.

ur: Skolverkets Allmänna råd för nyanlända elever

Nyanländ elev

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Studiehandledning på modersmålet

En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. Sådan studiehandledning kan bedrivas av en flerspråkig lärare eller skolpersonal. Den kan också bedriva av en lärare tillsammans med en studiehandledare som talar elevens modersmål.

Rätt till utbildning för vissa barn utan skolplikt

Barn i åldrarna 6-16 är som är bosatta i landet har som huvudregel skolplikt och har rätt till utbildning. Med bosatt i landet avses i skollagen den som är folkbokförd i Sverige. Vissa barn som inte är folkbokförda här ska ändå anses som bosatta i landet. Barn som anses bosatta i landet utan att vara folkbokförda har inte skolplikt, men de har samma rätt till utbildning i de obligatoriska skolformerna som skolpliktiga barn. Det gäller:

  • asylsökande barn
  • barn med vissa tidsbegränsade uppehållstillstånd
  • barn som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten
  • barn som är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning
  • barn som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

Bedömning

En inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper är grunden för planeringen och genomförandet av den fortsatta utbildningen. För de obligatoriska skolformerna ska därför en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper ske så snart som möjligt och senast inom två månader från det att elevern har tagits emot inom skolväsendet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se