Gå till innehåll

Pedagogiskt material – naturskolan

Här hittar ni pedagogiskt material som du kan använda i din undervisning.

Kikarkurs

Hur använder man en kikare på bästa sätt? Kolla in naturskolans instruktionsfilm.

Matematik på stan

Med "Matematik på stan" vill vi ge lärare ett användbart verktyg i matematik­undervisningen. Vi vill visa på matematiken runt omkring oss och göra matematiken mer konkret för att öka förståelsen. "Matematik på stan" består av ett antal matematikuppdrag utomhus, som du kan använda direkt i din undervisning – både på stan och i skolans närområde.

Lärarblad

För lärare som på egen hand vill utforska Oset-Rynningeviken har vi tagit fram ett antal lärarblad som ska fungera som inspiration och hjälp vid förberedelserna. 

 

 

Utomhusmatlagning och recept

Här hittar ni recept som ni kanske vill prova på...

Hitta Vilse-stig

I området vid naturskolan och Naturens Hus har vi satt upp en Hitta Vilse-stig
som ni är välkomna att besöka. Vilse är en pojke som lär barn hur de ska göra om de gått vilse. Han visar vad barnen ska göra för att klara sig och öka chansen att bli hittade välbehållna. Hitta Vilse är ett material från Civilförsvarsförbundet.

Utomhuspedagogik och forskning

Här hittar du länkar och annat material som berör utomhuspedagogik och forskning

Bra material kring arbetet med utomhuspedagogik

Från Forum för ämnesdidaktik Linköpings universitet: "Klassrum med himlen som tak, en kunskapsöversikt om vad utomhusundervisning betyder för lärande i grundskolan”

Från ScienceDaily: Rykande färsk artikel om vinsten av att visats i natur för barn, ”Experiences of nature boost children's learning: "Critical review finds cause-and-effect relationship”

Material från Det Nordiska projektet – Frisk i naturen: Frisk i naturen, en kunskapsöversikt

Från naturvårdsverket: Naturen som kraftkälla, om hälsoaspekter på utevistelse
Naturskoleföreningens material


Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se