Gå till innehåll

Här följer ett exempel på hur du kan lägga upp ett pedagogiskt samtal kring ett elevmöte

Målet med den här timmen är att vi skall delge varandra erfarenheter och tankar kring ett positivt möte mellan pedagog och elev. Inför mötet kan ni titta på och utgå från de punkter som presenteras nedan. Dessa skall sedan ligga till grund för en presentation från var och en av er (grupper om 4 pedagoger) där ni berättar om ett positivt elevmöte ni haft under era år som lärare. Förhoppningsvis blir det ett givande samtal kring varje presentation.

  • Beskriv en kort bakgrund kring förutsättningarna.
  • Varför blev det ett positivt möte?
  • Vilka framgångsfaktorer låg bakom?
  • Vad hände efter detta möte? Lärdomar?
  • Var det genomtänkt från dig eller var det slumpen som ledde till ett gott elevmöte?
  • Var ägde det rum?
  • Var det en engångshändelse?
  • Blev det ”ringar på vattnet”?

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se