Levs Läroplanen för förskolan ute?

Teckning

Jag fick en fråga om jag kunde blogga om mina tankar om hur läroplanen följs ute. Personen som frågade upplevde att läroplanen följs inne men inte alltid ute. Är det så… att vi glömmer bort läroplanen när vi kommer ut? Om det är så … varför?

För jag tänker att det inte är med avsikt eller mening. Vad händer när vi kommer ut på gården med barnen? Jag tänker inte ge några svar, för jag har inga, utan kan bara ställa mig undrande frågor. Slappnar vi av när vi kommer ut? Barnen hittar lekar som inte kräver lika mycket av oss vuxna. Kan det då bli att vi drar oss tillbaka, pratar med kollegor, njuter av solen och av att inte ha barnen ”på oss” hela tiden. Eller är det så att barnen söker sig ifrån oss, de vill ha en paus, äntligen får de röra på sig ;).

Vid ett tillfälle på en dokumentationskurs (som jag håller i för de förskolor jag arbetar med) så diskuterade vi den dagliga reflektionen. Alltså den reflektion som är så viktig att man hittar i vardagen. Ett exempel är när man haft en aktivitet och vill bolla tankar med varandra eller hur vi ska arbetar på eftermiddagen osv. Det som vi reflekterade kring var att det är olika på de avdelningar som arbetar med de yngsta barnen och på de som arbetar med de äldsta barnen. De yngre barnens pedagoger upplevde att de har möjlighet till att reflektera tillsammans när barnen har somnat. Ute på gården känner de att de vill och behöver vara nära barnen på samma sätt som inne. De äldre barnens pedagoger upplever att de ofta arbetar intensivt inne i mindre grupper, samtalar och reflekterar med barnen samt är väldigt närvarande genom att lyssna och dokumentera. De har sällan tid att reflektera sinns emellan och har inte sovvila. Däremot känner de att när de är fler pedagoger ute så tar de sig några minuter att reflektera tillsammans om dagen.

Sandslott

Kan det vara så att det är olika på hur läroplanen följs ute om det är med små eller stora barn man arbetar med? Jag kanske behöver förtydliga här att jag inte menar de tillfällen då de arbetar med projektet ute, utan de tillfällen då det är mer fri lek. – Fri lek är också ett begrepp som man kan diskutera – för vad är den fri från? Kanske är det läroplanen? – Vad står det i Läroplanen om utevistelse? Vad är det barnen ska få vara med om?

 

Jag tänker att det till stor del handlar om pedagogernas lyssnade och närvaro när de är ute. Väljer jag som pedagog att vara närvarande med barnen och samtala och utmana dem på samma sätt som inne? Eller väljer jag att dra mig tillbaka och ”vakta” barnen, hänga mot väggen och sola mig eller kanske jag till och med pillar lite på telefonen, väljer jag att stå med de andra vuxna och prata privata saker? Eller väljer jag att observera vad barnen gör och reflekterar över att Fatima undersöker det lutande planet i rutschkanan, Muhammed gör kemiska experiment med snö, vatten och sand, Lisa utforskar hur myran kämpar med ett barr, Kalle undersöker hur R låter i munnen när han kör med en bil, Sara fascineras över hur vattnet stänker när hon hoppar i vattenpölen och Ahmed prövar hur hårt man måste slå på hinken för att få högsta ljudet.

Om jag återgår till påståendet att det kan uppfattas att läroplanen inte följs på samma sätt ute som inne så tänker jag att man kan ställa sig frågan: På vilket sätt lever jag som pedagog upp till läroplanen ute? Att man tänker efter Hur gör jag? För jag tror att det är olika från person till person, situation till situation. Det VIKTIGASTE är att alla tänker och reflekterar över sitt förhållningssätt, både ute som inne. Så kära läsare när ni idag går ut med barnen i vårsolen fundera över vilken pedagog du vill vara idag och förundras över barnens förmågor att undersöka och utforska gårdens alla möjligheter till exempelvis fysikaliska fenomen och kemiska processer.

 

/Anna Eklöf


Kommentera innehåll
Läs kommentarer (0 st)
Kommentera inlägget
Kommentera inläggetSenast uppdaterad:

Publicerad: