Ett år av samarbete

Oj vad tiden går snabbt när en har roligt på jobbet. Detta år som IKT-pedagog i Kumla har innehållit så mycket av det jag längtat efter att få göra. Sist jag skrev hade jag bara jobbat några månader i och höll fortfarande på att lära känna både pedagoger och övriga medarbetare i Kumla kommun.

Bilderna i inlägget är från Marias digitala ateljé i Kumla.

Nu när nästan ett år har gått känner jag mig mer hemma i kommunen och har mött så många spännande kollegor som jag samarbetar med. Jag tror att det är det som gjort mig mest glad och inspirerad, samarbetet mellan alla olika instanser och kompetenser.

Under året har vi jobbat med att få in alla ipads i ett nytt system. Ett mdm-system där ipads och appar hanteras centralt. I denna hantering har samarbetet med IT, rektorer, digitaliseringsstödjare, pedagoger och juridiskt kunniga personer varit nödvändigt och jag har varit så tacksam för den positiva inställning jag mött hos samtliga. Det har funnits önskemål från pedagoger som IT lyckats lösa och det har funnits önskemål från IT som pedagoger och digitaliseringsstödjare kunnat fixa för att underlätta arbetet med detta. Visst har vi stött på problem och klurigheter, men inställningen har hela tiden varit att lösa det så bra som möjligt utifrån de förutsättningar vi har.

Värdefullt samarbete

Lekhörna med en matta och himmel

Ett annat samarbete som har varit värdefullt är med min kollega Martina som är pedagogisk handledare för förskolorna i Kumla. Hon har nära kontakt med arbetslag ute på förskolorna där hon bl a hjälper till med lärmiljöer. Genom hennes reflektioner och tips har vi tillsammans kunnat stötta pedagoger att implementera digitala verktyg på ett enkelt sätt där det tillfört något. Vi två fick även i uppdrag av rektorerna att hålla en gemensam föreläsning för alla pedagoger om analoga och digitala lärmiljöer på KUP-dagen v.44. I samband med det fick pedagogerna tid att se över och förändra sina lärmiljöer, vilket var mycket uppskattat av pedagoger och ledde till stora skillnader utifrån relativt enkla förändringar. Det var så roligt att ta del av deras före och efterbilder.

Martina är också samordnare för VFU-studenter från Örebro universitet. I samband med höstens introduktion för nya VFU-studenter fick de besöka den digitala ateljén och ta del av och prova på olika sätt att använda digitala verktyg. Detta var mycket uppskattat av studenterna och är något som vi kommer att fortsätta med. Tanken är att alla som gör VFU och praktik i Kumla förskolor ska få ta del av detta.

Byggklossar på ett bord

Även förskolans specialpedagoger och jag har haft mycket utbyte nu under hösten när de varit tillbaka på plats på kontoret. De har besökt den digitala ateljén och har med sig tankar därifrån när de möter arbetslag och barn ute på förskolorna. Tillsammans kan vi tänka klokt kring barn som behöver stöd och utmaningar på olika sätt. De sprider även denna kunskap vidare till andra kompetenser som de har kontakt med. Det kan vara psykolog, SPSM och BVC. Detta har gjort att BVC bokat in ett besök i digitala ateljén under våren för att få en bild av vad digitala verktyg i förskolan kan innebära.

Både nära och långväga gäster

Lekhörna

Under året har också andra kommuner börjat hitta till Kumla och vi har haft besök av både nära och långväga gäster. Det är alltid lika spännande att möta pedagoger från andra sammanhang och kommuner och ta del av deras erfarenheter samtidigt som vi får dela med oss av det vi har. Detta har också gjort att jag fått möjlighet att besöka verksamheter i andra kommuner och ta del av goda exempel därifrån.

Men det allra roligaste med mitt jobb är ändå att möta alla pedagoger som arbetar ute på förskolorna i Kumla. Oavsett hur trygga de känner sig med digitala verktyg, så kommer de till ateljén med en positiv inställning och en vilja att lära sig mer. När jag hör pedagoger vara frustrerade för att de slängt en kartong som annars kunde ha använts vid projicering, hör skrattet när de skapar sina egna greenscreenbilder eller lysssnar till nya tankar de fått om hur de kan använda digitala verktyg i sin undervisning, det är för mig kvittot på att pedagogerna fått med sig något bra från besöket.

"Ensam är inte stark, tillsammans kan vi göra mycket"

Leksaker i en hylla

Tillsammans är ett ord som får sammanfatta detta första år i Kumla. Ensam är inte stark, tillsammans kan vi göra mycket. Jag vill på detta sätt skicka ett varmt tack till ALLA jag mött under detta år. För allt ni delat med er av och för den positiva och varma känsla ni förmedlar.

Nu ser jag fram emot ytterligare ett år i Kumla där jag får fortsätta möta positiva och inspirerande pedagoger i digitala ateljén och fortsätta ett gott samarbete med olika enheter.

Tacksam för ett gott 2021! Nu ser jag fram emot ett spännande och lärorikt 2022

/Maria

På mitt instagramkonto @digitalkreativitet kan ni ta del av mer av vad som händer i den digitala ateljén i Kumla och mina egna projekt med digitala verktyg.

Senast uppdaterad:

Publicerad: