Bokblogg: Vi gör olika, av Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander

”Vad är en högtid, vad äter en när det blir fest eller vad är en karneval?” När du läser boken Vi gör olika får du ta del av författarnas kreativa arbetssätt för att tillsammans med barnen på sin förskola utforska bland annat dessa frågor.

Boken är skriven av två engagerade pedagoger som bland annat prisats med Ulla-Britt Bruuns stipendium för sitt arbete för att främja mångfald och demokrati i förskolan. Både Lundgren Aslla och Forssander är förskollärare med en stor kunskap om och erfarenhet av att arbeta med normkritisk och interkulturell pedagogik knutet till demokrati och rättigheter.

Arbetet med att främja mångfald, öppenhet och respekt för allas lika värde i förskolan ingår i det uppdrag som är vårt största och mest omfattande: arbetet med demokrati och värdegrund (s. 16).

I bokens första del presenterar författarna en teoretisk bakgrund till sitt arbetssätt. De beskriver varför vi måste arbeta med demokratiuppdraget och hur arbetet med mångfald kan ses som en del i det arbetet. Vidare förklarar de begrepp som interkulturell och normkritisk pedagogik.

Vilka normer bär vi egentligen med oss?

Som läsare utmanas jag av frågor och resonemang kring min världsbild och människosyn. Är Sverige och ”svenska” värderingar de bästa eller vem har patent på det rätta sättet att leva?

Om vi utgår från att alla är olika och lever olika kan vi på ett positivt sätt börja intressera oss för dessa olikheter (s.42).

Författarna får mig att fundera över de normer jag bär med mig i min ryggsäck och medvetet eller omedvetet förmedlar vidare till de barn jag möter i förskolan.

Mångfaldskalender

I den andra delen av boken beskrivs på ett tydligt och inspirerande sätt det utvecklingsarbete Lundgren Aslla och Forssander bedrivit med sin barngrupp. Projektet utformades som en ”mångfaldskalender” med undervisning som fokuserade på högtider, kultur, religion och traditioner. Frågan om kulturell mångfald kopplades också till frågan om människors lika värde.

Författarna delar generöst med sig av sin didaktiska struktur såväl som konkreta arbetssätt inom de olika områdena. De beskriver ingående, både med ord och bilder hur de tillsammans med barnen utforskat till exempel frågorna i inledningen.

Jag får med mig många tankar från boken, dels utifrån de teoretiska delarna men framför allt glädjen och nyfikenheten i att våga ta sig an mångfaldsarbetet som ibland känns svårt, stort och med många fallgropar. Som författarna skriver i förordet:

Att våga och pröva är en del av det pedagogiska drivet och lusten. Det gör inget att det inte alltid blir som vi tänkt eller att det ibland känns futtigt eller platt. Gör igen, gör om, gör samma eller gör nytt! Det är bara dåligt att inte försöka (s. 1).

/Lina Pettersson, Lundby förskolor

Senast uppdaterad:

Publicerad: