Gå till innehåll

Aktuellt inom barn och elevhälsa i Örebro

För dig som arbetar inom FHT/EHT eller på familjecentral. I februari 2021 startar en vägledarutbildning som pågår under två terminer. Efter avslutad utbildning är deltagaren behörig att hålla i vägledningsgrupper och implementera programmet Vägledande samspel i de verksamheter man arbetar i.

Vägledande samspel/ICDP: Utbildning till diplomerad vägledare

Utbildningen vänder sig till enheter som önskar använda programmet som verktyg och förhållningsätt i sin verksamhet. Information om utbildningen Omfattning och utbildningsdatum

Utbildningen omfattar två nivåer: Nivå 1 (vt 2021) fem heldagar och nivå 2 (ht 2021) fem heldagar.

Utbildningen kommer ges följande torsdagar: 4/2, 4/3, 8/4, 6/5 samt 3/6. Datum för höstterminen 2021 lämnas ut vid kursstart.

Kostnad

Den enda kostnaden för denna utbildning är inköp av en grundbok och självkostnadspris för fika. Övrig litteratur som deltagarna ska läsa finns att låna.

Utbildningens innehåll och syfte

Efter avslutad utbildning till diplomerad Vägledare är deltagaren behörig att hålla i vägledningsgrupper i den egna verksamheten. Under utbildningen kommer deltagaren att få såväl teoretisk som praktisk utbildning i hur arbetet med Vägledande samspel och vägledningsgrupper går till.

Att arbeta med vägledningsgrupper i den egna verksamheten ger personalen en möjlighet att skapa samsyn kring bla. barn/elevsyn, förhållningssätt och arbete utifrån barnkonventionen. Genom att lyfta goda exempel så bidrar arbetet i vägledningsgruppen till kollegialt lärande.

Utbildningsplats för personal FHT/EHT/familjecentral sökes av rektor/ansvarig chef.

Frågor?

Kontakta Tua Larsson, psykolog Psykologgruppen
tua.larsson@orebro.se, 019-21 37 20

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se