Gå till innehåll

I Örebro finns över 200 konstverk utplacerade i stadens offentliga rum. Bland de äldsta konstverken finner vi en staty på Engelbrekt som stått på Stortorget sedan 1865 och bland de senaste finns konstverk på nybyggda förskolor och skolor ute i kommunens olika stadsdelar.

På kommunens karta kan du nu hitta nästan alla offentliga konstverk som finns i Örebro kommun. Här kan du se vem som gjort konstverket, när det köptes in och lite mer allmän information om konstverket. Under hösten 2021 arbetar vi med att uppdatera kartan och göra konsten ännu mer tillgänglig.

Självguidade konstvandringar

Upptäck den offentliga konsten i Örebro med självguidade konstvandringar. Med hjälp av karta och beskrivningar kan du på egen hand göra en utflykt och lära dig mer om konstverken i centrala Örebro. Foldrarna finns även i tryckt version och finns att hämta gratis på Örebro konsthall.

Konstvandringar för barn

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Örebro konsthall

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se