Gå till innehåll

1962, Libanon, verksam i Tyskland

Mitt konstnärliga arbete grundas på mitt intresse för frågor relaterade till samtida levd upplevelse: urbanitet och minne, natur och perception, identitet och existens, makt och våld och transkulturalitet. Mitt arbetssätt är tvärvetenskapligt och mitt val av konstnärliga medier är nära relaterat till det tema jag arbetar med och valt noga efter dess lämplighet. Jag ser hela min konstnärliga produktion som relaterad till varandra, varje enskilt projekt erbjuder en mängd kopplingar till andra projekt, och bildar på så sätt en rhizom av mening.

Konstverk: Sun Gate

Konstverk: Flying Carpet

Hemsida:

http://www.salahsaouli.net/

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se