Gå till innehåll

1978, Sverige

För mig är det konstnärliga skapandet en möjlighet att genom personliga erfarenheter utforska allmänmänskliga och samhälleliga strukturer. Jag använder mig av flera olika material, där idén får generera tekniken. Genom konsten kan jag söka efter den begriplighet och de samband, som så ofta fattas mig i vardagen. När jag som vuxen fick diagnosen Aspergers syndrom, gav det mig ytterligare perspektiv på min omvärld och mitt skapande.

Efter en omfattande minnesförlust förlorade jag stora delar av mitt förflutna och därigenom också min framtid. Genom att konstnärligt undersöka förhållandet mellan tiden, minnet och identiteten kan jag i viss mån återskapa mig själv och den värld jag lever i. Men jag lär mig också något om världen du lever i. Om det vill jag berätta.

Konstverk: ...Alltså finns jag

Hemsida:

https://inuti.se/

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se