Gå till innehåll

1996, Sverige

Stiftelsen Inuti grundades 1996 med syftet att skapa en kreativ och tillåtande arbetsplats för konstnärligt begåvade personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autismspektrumtillstånd. Idag driver Inuti ett galleri, en konstsamling och tre konstnärsateljéer i centrala Stockholm. Sammanlagt arbetar ett 80-tal personer inom Inutis olika verksamhetsområden.
Med tonvikt på konstnärlig frihet är Inuti en plats för professionell, såväl som personlig, utveckling.
I samarbeten med personer, institutioner och organisationer inom kultursektorn, både nationellt och internationellt, anordnar Inuti regelbundet utställningar, workshops och projekt.
Inuti galleri presenterar konst, samtal och happenings inom Outsider Art-fältet.
Inuti Collection består av fler än 500 verk och är tillgänglig för uthyrning och forskning.
Inutis ateljéer drivs som en daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Samtliga ateljéer erbjuder handledning från yrkesverksamma konstnärer och det finns två konstnärskooperativ.
Konst är kommunikation!

Konstverk: Som Ringar på Vattnet

Hemsida:

https://inuti.se/

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se