Gå till innehåll

Bianca Hisse, 1994, Brasilien, verksam i Norge

Laura Cemin, 1992, Italien, verksam i Finland

Bianca Hisse

Hisses arbete sträcker sig från installationer till föreställningar i det offentliga rummet och fördjupar sig i samtida arbetskraft och förkroppsligade erfarenheter av migration som sammanflätade krafter, och undersöker hur dessa mekanismer spelar en central roll i kommersifieringen av naturen. Genom att arbeta med stål, kablar, byggnadsställningar och betong syftar hennes konstnärliga praktik till att reda ut den kollektiva potentialen hos kroppar i det offentliga rummet och att utmana de outtalade reglerna i en värld som bygger på ett konstant krav på hög prestanda, snabbhet, vinst och framsteg.

Laura Cemin

Cemins konstnärliga praktik fokuserar på att förstå rörelse i relation till språk, på att söka efter poetiken i våra vardagliga gester, på upprepning, humor och absurditet. Även om hennes verk alltid har sitt ursprung i en performativ handling, kan det förekomma i flera medier och former, såsom liveframträdanden, text, fotografier och installationer med objekt. Hon fascineras av skärningspunkterna och överlappningarna mellan språk och rörelse och av hur verbalt språk, med dess metaforer och retorik, formar hur vi rör oss och fysiskt interagerar.

Hemsida:

https://biancahisse.com/

www.lauracemin.com

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se