Samarbetet med Québec fortsätter i sommar

OpenArt fokuserar på kvinnliga konstnärer i det första utbytet med Passages Insolites, systerutställningen i Québec, Kanada. Under förra året medverkade tre tidigare OpenArt-konstnärer i Kanada. I OPENART 2022 medverkar fyra konstnärerna med Québec-anknytning; Diane Landry, Giorgia Volpe, Isabelle Demers & Fanny Mesnard.

Nu har det blivit dags för Örebro att bli arena för åtminstone fem konstverk med Québec-koppling under OpenArt 2022. I urvalsprocessen har OpenArt tillsammans med organisationen bakom Passages Insolites, EXMURO valt ut kvinnliga konstnärer som arbetar med och tidigare ställt ut i det offentliga rummet.

”Det är tre olika konstnärskap som vi lyckats hitta. Det de har gemensamt är det direkta uttryck som lockar in besökaren och samtidigt bjuder på många lager, något för alla.” - säger Sofia Gustafsson, producent på OpenArt.

Diane Landry (f. 1958) använder sig av mekanik, vardagsobjekt och ljus i sina installationer och hon återkommer ofta till vatten i sina konstverk.

”I min konstnärliga praktik försöker jag få oss att se saker omkring oss annorlunda. Begreppet återvinning, i både bokstavlig och bildlig mening, är av primär betydelse. De banala vardagsobjekten jag återkommer till i mina installationer är lätta att känna igen. Det som är uppseendeväckande är snarare den nya betydelse jag ger dessa objekt.” – säger Diane Landry

Diane Landry är just nu i Örebro som en del av Region Örebro läns residensprogram för internationella konstnärer, Artist in Residence. Detta är ett första besök och om ett par veckor kommer hon tillbaka för att producera sitt konstverk till sommarens utställning. Landry kommer att skapa ett nytt platsspecifikt konstverk vilket är något som har varit efterlängtat. De senaste åren med pandemi har inneburit mycket arbete i den egna ateljén och när Landry lämnade Québec var det fortfarande munskydd som gällde på offentliga platser.

“Den största skillnaden i att komma till Sverige var munskydden. Ingen använder munskydd här.” – säger Diane Landry

Utöver att ta av munskyddet erbjuder våren 2022 även de första resorna, samarbetena och de första utställningarna på över två år. Det återstår att se vilken inspiration hon fått av sin första resa till Örebro och vad det kommer att resultera i till årets utställning.

Giorgia Volpe (f. 1969) kommer delta med tre konstverk vilka hon ställt ut tidigare och som behandlar frågor om migration, tillhörighet och identitet. Ett av konstverken är starkt kopplat till minoriteter och nomadlivet och har presenterats flera gånger tidigare i olika vattenkontexter. Även i Örebro kommer verket att presenteras i relation till vatten. Volpe ser fram emot att komma till Örebro senare under våren för att vara med under installation av sina verk, där flera just nu transporteras i container över Atlanten.

Isabelle Demers (f. 1983) & Fanny Mesnard (f. 1980) är verksamma konstnärer var för sig men sedan 2017 ställer de även ut tillsammans. Till OpenArt lånar de ut ett konstverk varav delar av det är med i samma container som Volpes just nu. Tillsammans med OpenArts tekniska team kommer andra delar av konstverket produceras i Örebro. Under våren kommer de att sättas ihop.

I sitt gemensamma konstnärskap tar de upp frågor som berör klimatet och samexistensen med mellan stad och natur med inspiration från den boreala skogens (barrskogsbältet på norra halvklotet) djur och växtrike. Ursprungligen skapades verket för Passages Insolites, Québec och där det placerades i ett historiskt område.

”Vi letade efter en idé som kunde överraska turister och lokalbefolkningen i deras passage genom det historiska distriktet, för att fråga dem om naturens plats i det offentliga rummet. Vi vill locka människor först och ifrågasätta dem i deras kontemplation.” – beskriver konstnärerna om idén bakom och vad de vill åstadkomma med konstverket.

Diane Landry, Giorgia Volpe, Fanny Mesnard & Isabelle Demers kommer att presenteras under OPENART 2022 tillsammans med ett 60-tal andra konstnärer från hela världen. Välkomna att uppleva en stad full med konst. OpenArt öppnar 18 juni och pågår till 4 september.

Den 20 juni erbjuds ett samtal med konstnärerna tillsammans med producent Sofia Gustafsson om deras konstnärskap och medverkan i årets utställning. Samtalet sker i Kulturkvarterets Foajé och är kostnadsfritt.

Kontaktuppgifter:

Presskontakt Martina Thorén
martina.thoren@orebro.se

Producent Sofia Gustafsson
sofia.gustafsson@orebro.se

Giorgia Volpes verk Suitcases presenterad under Passages Insolites 2021. Foto: Stéphane Bourgeois

Senast uppdaterad:

Publicerad: